(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း(SCO)နဲ႔ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းက်င္းပဖို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ပိုင္း႐ွန္ေဒါင္းျပည္နယ္ကို ႐ုရွားသမၼတဗလာဒီမာပူတင္ဇြန္လ(၉)ရက္မွာ ေရာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း(SCO)နဲ႔ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းက်င္းပဖို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ပိုင္း႐ွန္ေဒါင္းျပည္နယ္ကို ႐ုရွားသမၼတဗလာဒီမာပူတင္ဇြန္လ(၉)ရက္မွာေရာက္႐ွိခဲ့ၿပီး ႐ု႐ွားသမၼတအျဖစ္ သက္တမ္း သစ္တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္မွာ အခုခရီးစဥ္က  သမၼတပူတင္ရဲ႕ပထမဆံုးခရီးစဥ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္သမၼတ ႐ွီက်င့္ပင္နဲ႔ ႐ု႐ွားသမၼတပူတင္တို႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ေခါင္းေဆာင္(၂)ဦးစလံုးက ေပက်င္းၿမိဳ႕မွာေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖို႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ (SCO)အဖြဲ႔ကို (၂၀၀၁)ခုႏွစ္က႐ွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ တ႐ုတ္၊ ႐ု႐ွား၊ ကာဇက္ခ္စတန္၊ က႐ုခ္ကစၥတန္၊ တက္ဂ်ီကစၥတန္နဲ႔ ဥဇဘက္ကစၥတန္ႏိုင္ငံေတြပါ၀င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္က (SCO)ရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအသစ္အျဖစ္ အိႏၵိယနဲ႔ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔လည္းပါ၀င္လာတာပါ။

ႏွစ္စဥ္(SCO) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈခ်ိတ္ဆက္ေရး၊ ေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျမွင့္တင္ေရးနဲ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာအသစ္ေတြေရးဆြဲႏိုင္ေရးေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (SCO)ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲကို ဇြန္လ(၉)ရက္ကစတင္မွာျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ(၁၀)ရက္မွာ အၿပီးသတ္ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

 

Related News