ဇြန္ လ(၁၃)ရက္မွာက်င္းပမယ့္ ေတာင္ကိုရီးယားေဒသေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဆိုးလ္မွာ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီေတြက အျပင္းအထန္မဲဆြယ္ေနၾကပါတယ္။ ဥကၠာကတင္ဆက္ေပးမွာပါ။ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ေနာက္ဆံုး႐ံုးပိတ္ရက္ေတြမွာ အာဏာရဒီမိုကရက္ပါတီက ေ႐ြးေကာက္ပြဲသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အျပင္းထန္ဆံုးေနရာျဖစ္တဲ့ ဂၽြန္းဂီဒိုျပည္နယ္မွာ အသားေပးမဲဆြယ္ေနပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအ႐ွဳပ္အေထြးေတြ႐ွိေနတာတယ္လို႔ စြပ္စြဲခံထားရၿပီး ဂၽြန္းဂီဒိုျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာကို ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားတဲ့ လီ ေဂ်းေျမာင္အႏိုင္ရေရးအတြက္ ေထာက္ခံမဲေတြေပးၾကဖို႔ ေဒသခံေတြကို ပါတီက မဲဆြယ္ေနပါတယ္။ မဲဆြယ္ကာလမွာ ၿပိဳင္ဘက္ အမတ္ေလာင္းကို ႐ႊံ႕နဲ႔ပစ္ခဲ့တဲ့အမတ္ေလာင္းကို မဲမေပးၾကဘဲနဲ႔ ပါတီရဲ႕အမတ္ေလာင္း လီေဂ်းေျမာင္ကိုမဲေပးၾကဖို႔ ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီဥကၠ႒ ခ်ိဳးမီေအးကေျပာပါတယ္။ ဇြန္လ(၁၂)ရက္မွာေတာ့ ဂၽြန္ဆန္းနန္ဒို ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးေနရာကိုယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ပါတီက အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားတဲ့ ကင္ကၽြန္းဆူးကိုေထာက္ခံမဲေပးၾကဖို႔ ခ်ိဳးမီေအးက အဲဒီျပည္နယ္ ကိုသြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ကိုျပန္လာၿပီး ပါတီရဲ႕အမတ္ေလာင္းကို ေထာက္ခံမဲေပးဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါ တယ္။ အဓိကအတိုက္အခံကိုရီးယားလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီကလည္း ေခ်ာင္ခၽြန္းနန္ဒိုျပည္နယ္မွာအႏိုင္ရေရးအတြက္ အစြမ္း ကုန္ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ အဲဒီပါတီရဲ႕ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီဥကၠဌ ေဟာင္ဂၽြန္ၿပိဳမွာေတာ့ ဇြန္လ(၁၂)ရက္အတြက္ မဲဆြယ္ေရး အစီအစဥ္မ႐ွိခဲ့ေပမဲ့ ပါတီရဲ႕ပူးတြဲဥကၠ႒ကင္ေဆာင္ေတးကေတာ့ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕မွာ မဲဆြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာ႐ြန္မီေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ ေတြကလည္း ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္၊ ေဂ်ာ္လာဘတ္ဒိုျပည္နယ္၊ ေဒးဂူနဲ႔ ဂၽြန္းဆန္ဘတ္ဒုိျပည္နယ္ေတြမွာ အႏုိင္ရေရးအတြက္ မဲဆြယ္ေနၿပီး အာဏာရပါတီေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္မရေရးနဲ႔ အဓိကအတိုက္အခံပါတီရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပရိယာယ္မႂကြယ္၀တာေတြကို ေဖာ္ျပေရး ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ ပါတီငယ္ျဖစ္ၿပီး ဟိုနမ္ျပည္နယ္မွာအဓိကထားမဲဆြယ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီက ေတာ့  အာဏာရပါတီရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပေနပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ပါတီငယ္ျဖစ္တဲ့တရားေရးပါတီကလည္း ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတစ္ခြင္ကို လွည့္လည္ၿပီး အဓိကအတိုက္အခံပါတီျဖစ္လာေရးအတြက္ မဲဆြယ္ေနပါတယ္။

 

 

Related News