ထိုင္းအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာဖို႔ ထိုင္းအစိုးရကို  ထိုင္းအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ လာမယ့္ ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲရဲ႕အဓိကလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အေရအတြက္သတ္မွတ္ေရးဟာ လိုအပ္တဲ့အ ေျခခံဥပေဒ(၁)ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာမီမွာ ဥပေဒထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ထိုင္းအစိုးရကို ဥပေဒတင္သြင္းခဲ့ၿပီးၿပီ လို႔ ထိုင္းအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ပြန္ပတ္ ၀ီခ်စ္ေခ်ာ္ခ်ိဳင္းက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီဥပေဒအသက္၀င္လာရင္ မၾကာခဏအ ခ်ိန္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခဲ့တဲ့ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္ေရး ပိုၿပီးေသခ်ာလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၄)ခုႏွစ္မွာ အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာ႐ြတ္ ခ်န္အိုခ်ာဦးေဆာင္တဲ့ ထိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က လာမယ့္(၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္း ပမယ္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ေမလမွာေျပာထားပါတယ္။ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕အျမင္ကို လက္ ခံဖို႔နဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းအေၾကာင္း႐ွင္းလင္းဖို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ ထိုင္းစစ္အစိုးရကေျပာထားပါတယ္။ 

 

 

Related News