ဂရိႏိုင္ငံကမက္ဆီဒိုးနီးယားေဒသနဲ႔ ယူဂိုဆလပ္ဗ္ႏိုင္ငံေဟာင္းကေနခြဲထြက္ခဲ့တဲ့ မက္ဆီဒိုနီးယားႏုိင္ငံတို႔ၾကား နာမည္အျငင္းပြား မႈေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္(၁)ခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဂရိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္"အဲလက္စစ္ ဆီပရားစ္"ကိုရာထူးကေနႏုတ္ထြက္ဖို႔ ဂရိလႊတ္ ေတာ္မွာမဲခြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဆီပရားစ္ဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာ၀န္ဆက္ထမ္းေဆာင္ရမွာပါ။ ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္အယံုအၾကည္မ႐ွိေၾကာင္း(၁၂၇)မဲ႐ွိခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံမဲကေတာ့ (၁၅၃)မဲ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီရလဒ္ေၾကာင့္ ဂရိႏိုင္ငံနဲ႔မက္ ဆီဒိုးနီးယားႏုိင္ငံတို႔ၾကား သမိုင္း၀င္သေဘာတူညီမႈကို လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေတာ့မွာပါ။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္အရ မက္ဆီဒိုးနီး ယားႏိုင္ငံက ေျမာက္မက္ဆီဒိုးနီးယားသမၼတႏိုင္ငံလို႔ နာမည္ေျပာင္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဂရိႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္းက မက္ဆီဒိုနီးယားျပည္နယ္နဲ႔ ေျမာက္ဘက္က မက္ဆီဒိုးနီးယားႏုိင္ငံတို႔ၾကားကြဲျပားေစခ်င္တာလို႔ သိရပါတယ္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ဆယ္ စုႏွစ္(၂)ခုစာေလာက္ နာမည္အျငင္းပြားေနခဲ့ၿပီး မက္ဆီဒိုးနီးယားဆိုတဲ့နာမည္ေၾကာင့္ ဂရိနယ္ေျမကိုပိုင္ဆိုင္ ထားတယ္လို႔ အခိုင္ အမာေျပာလိုတာျဖစ္တယ္လို႔ ဂရိဘက္ကယူဆခဲ့ပါတယ္။ ဂရိအတိုက္အခံေတြကေတာ့ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္မွာ ဂရိႏိုင္ငံဘက္ က လိုက္ေလ်ာထားရတာမ်ားတယ္လို႔ ျငင္းဆိုထားပါတယ္။ ဇြန္လ(၁၆)ရက္ မွာေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ကိုမလိုလားတဲ့ဂရိႏိုင္ငံသားေတြက ဂရိလႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ေရာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News