ကိုရီးယား(၂)ႏုိင္ငံကိုဆက္သြယ္ေပးတဲ့ေကဘယ္ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းေတြက အေ႐ွ႕နဲ႔အေနာက္ပင္လယ္တို႔မွာတပ္ဆင္ထားပါ တယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ႐ွိတဲ့ ဂယ္ေဆာင္းစက္မႈဇုန္ကို (၂၀၁၆)ခုႏွစ္မွာ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အေနာက္ပင္လယ္မွာ႐ွိ တဲ့ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းေတြကို အသံုးမျပဳေတာ့ပါဘူး။ အေ႐ွ႕ပင္လယ္မွာ႐ွိတဲ့လိုင္းေတြကေတာ့ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္က ေတာမီးေလာင္ မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။

ကိုရီးယား(၂)ႏုိင္ငံၾကားလတ္တေလာဆက္သြယ္ႏုိင္တဲ့လုိင္းကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီလက ျပန္သံုး ႏိုင္ခဲ့တဲ့ဖုန္းလိုင္းပဲ႐ွိပါတယ္။ ဒီလိုင္းကလည္း အသံနဲ႔ပဲဆက္သြယ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ဇြန္လ(၂၅)ရက္က ကိုရီးယား(၂)ႏုိင္ငံကဗိုလ္ မွဴးႀကီးေတြအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဖက္က္စ္စနစ္ျပန္သံုးႏုိင္ေရးအတြက္ ေကဘယ္လိုင္းေတြကိုျပန္အသံုးျပဳေရးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါ တယ္။

အေနာက္ပင္လယ္ကလိုင္းေတြကို အရင္ျပန္သံုးႏုိင္ေရးအတြက္ သေဘာတူႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေ႐ွ႕ပင္လယ္ကလိုင္းေတြကိုျပန္ ျပင္ႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ၊ ကိရိယာေတြနဲ႔အခ်ိန္နဲ႔ဆက္စပ္ေနတာေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ (၂)ႏုိင္ငံ ၾကားရထားလမ္း၊ ကားလမ္းေတြနဲ႔ သစ္ေတာက႑ေတြမွာလည္း သေဘာတူညီမႈေတြျမွင့္တင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယား ေပါင္းစည္းေရး၀န္ႀကီးဌာနကေျပာပါတယ္။ 

 

 

 

 

Related News