ကိုရီးယား(၂)ႏုိင္ငံ ၾကားက စစ္မဲ့ဇုန္မွာ႐ွိတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ လက္နက္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္ကေျပာပါ တယ္။ကိုရီးယား(၂)ႏုိင္ငံၾကား (၄)ကီလိုမီတာက်ယ္တဲ့စစ္မဲ့ဇုန္ဟာ (၂)ႏိုင္ငံတပ္နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းကို ဗဟိုျပဳသတ္မွတ္ထားၿပီး (၁)ႏိုင္ငံက (၂)ကီလိုမီတာနယ္နိမိတ္ကိုပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ (၄)ကီလိုမီတာအတြင္းမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား႐ွိၿပီး စခန္းေတြမွာ စက္ေသနတ္ေတြနဲ႔ေမာ္တာေတြတပ္ဆင္ထားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ (၂)ႏုိင္ငံကစခန္းေတြက မီတာ(၆၀၀) ေလာက္ပဲေ၀းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ (၂)ႏိုင္ငံစလံုးက တပ္ေတြနဲ႔လက္နက္ေတြေလွ်ာ့ခ်သြားဖို႔ စမ္းသပ္ေနၾကပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီး ယားရဲ႕၀ါဒျဖန္႔စာ႐ြက္ေတြ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္ကို (၂၀၁၄)ခုႏွစ္မွာေရာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္အျပန္အလွန္ ပစ္ခဲ့တာ႐ွိဖူးပါတယ္။ အခုလိုတပ္ေတြနဲ႔လက္နက္ေတြေလွ်ာ့လိုက္တာရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္က အခုလိုထိပ္တိုက္ေတြ႔တာေတြေလွ်ာ့ခ် ဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  ေတာင္ကိုရီးယားနယ္ျခားေစာင့္စခန္း(၆၀)ခုနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားစခန္း(၁၆၀)ခုတို႔ထဲက ဘယ္စခန္း ေတြကို ပိတ္သိမ္းသြားမလဲဆိုတာကို (၂)ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးမႈေတြၿပီးရင္ေတာ့ စစ္မဲ့ဇုန္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေတြ ေကာက္ယူသြားဖို႔႐ွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စစ္မဲ့ဇုန္ကတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ တခ်ိဳ႕စခန္းေတြက လက္နက္ႀကီးေတြကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားအမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားပါတယ္။

 

 

Related News