(၉)ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-ၿဗိတိန္မဟာဗ်ဴဟာေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္လ(၃၀)ရက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေဘက်င္းၿမိဳ႕မွာစတင္က်င္းပခဲ့ပါ တယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့အစည္းအေ၀းမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂ်ယ္ရီမီဟန္႔နဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး၀မ္ယီတို႔ကသေဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးအေပၚ(၂)ႏိုင္ငံစလံုးရဲ႕အျမင္ေတြကိုဖလွယ္ခဲ့ၾကၿပီးႏိုင္ငံေပါင္းစံု၀ါဒနဲ႔ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥ ရပ္ေတြ ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

 ေဒသဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔ ႏိုင္ငံတကာက်င့္၀တ္ေတြကို ေထာက္ခံဖို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္လို႔(၂)ႏိုင္ငံစလံုးကယူဆခဲ့ပါတယ္။ အခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ(၃၁)ရက္တုန္းကလည္း ကုန္သြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သေဘာတူညီမႈေတြကိုတ႐ုတ္နဲ႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔ကလက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ေ႐ႊေခတ္အျဖစ္ကိုျမွင့္တင္ႏုိင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ကတိျပဳခဲ့ၾကပါ တယ္။ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထရီဇာေမနဲ႔ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခက်င္းတို႔ႏွစ္စဥ္က်င္းပတဲ့ အစည္းအေ၀းအၿပီးမွာ အခုလိုသေဘာတူ ညီခဲ့တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၅)ခုႏွစ္က တ႐ုတ္သမၼတ႐ွီက်င့္ပင္ရဲ႕ပထမဆံုးတရား၀င္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကိုသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုကေန(၂)ႏိုင္ငံဆက္ဆံမႈတိုးတက္လာေစေရး၊ (၂)ႏိုင္ငံၾကားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကိုတြန္းအားသစ္တစ္ခုအ ျဖစ္ျဖည့္သြင္းေရးနဲ႔ (၂)ႏိုင္ငံံၾကားဆက္သြယ္ေရးေတြကိုႏွစ္အလိုက္မွတ္တမ္းသစ္တစ္ခုအျဖစ္ဖန္တီးႏိုင္ေရးေတြကို သေဘာတူ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News