ၿဗိတိန္နဲ႔တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး(၂)ဦးေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ေရးကိစၥရပ္ေတြမွာ သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔က ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြမွာ သေဘာတူခဲ့ၾက တယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၀မ္ယီနဲ႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဂ်ယ္ရမီ ဟန္႔တို႔ကေျပာပါတယ္။ ဇူလိုင္လ(၃၀)ရက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေဘက်င္းၿမိဳ႕မွာ (၂)ႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွာ ေျပာခဲ့တာပါ။

ေဆြးေႏြး ခဲ့တာေတြထဲမွာ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈကို ေထာက္ခံတာနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရး၀ါဒကို ကန္႔ကြက္တာတို႔ အဓိကပါ၀င္ခဲ့ ပါတယ္။ နယ္ပယ္စံုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံစုံစနစ္က်င့္သံုးေရးနဲ႔ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေတြပိုတိုးလာေစဖို႔ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးတည္ေဆာက္တာကို ပိုအား ေကာင္းေစျခင္းအားျဖင့္ (၂)ႏုိင္ငံအက်ိဳး႐ွိတဲ့လက္ေတြ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ အ႐ွိန္ကိုျမွင့္တင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾက တယ္လို႔ ၀မ္ယီကေျပာပါတယ္။ အခုေတြ႔ဆံုမႈမွာ (၂)ႏိုင္ငံအက်ိဳး႐ွိမယ့္ကိစၥရပ္ေတြကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဟန္႔တ္ကေျပာပါတယ္။ အခုလမွာမွ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ ဟန္႔တ္က ပထမဆံုးႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္အေနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုေရာက္႐ွိခဲ့တာပါ။

 

 

Related News