နီကာရာဂြာႏိုင္ငံမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမၿငိမ္သက္မႈေတြေၾကာင့္ အိမ္နီခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းသူေတြတိုးလာ တယ္လို႔ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ံုး(UNHCR)က သတိေပးထားပါတယ္။အခုႏွစ္ဧၿပီလကတည္းက ေကာ္စတာရီကာႏိုင္ငံမွာ နီကာရာဂြါႏိုင္ငံသား(၈၀၀၀)နီးပါးက ခိုလံႈဖို႔မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့တဲ့ အတြက္ လူ(၁၅၀၀၀)ေက်ာ္ကို ခိုလႈံခြင့္ေပးဖို႔ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားတယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြကေျပာတယ္ဆိုၿပီး (UNHCR)ေျပာခြင့္ရသူ ၀ီလီယံ စပင္ဒယ္လာကေျပာပါတယ္။

ေဘးလြတ္ရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြကို ေကာ္စတာရီကာႏိုင္ငံက နီကာရာဂြာႏိုင္ငံသား ေတြက ခိုလႈံစရာေပးခဲ့ပါတယ္။ နီကာရာဂြာက ထြက္ေျပးလာသူေတြအတြက္ အေထာက္အပံ့ေတြေပးဖို႔ (UNHCR)က ေဒသအာ ဏာပိုင္ေတြ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လမွာ ပနားမား၊  မကၠဆီကိုနဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔မွာ နီကာရာဂြာႏိုင္ငံသားေတြခိုလံႈခြင့္ေတာင္းတာသိသိသာသာတိုးလာၿပီး သူတို႔အတြက္ လူသား ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြလိုတယ္လို႔ ကုလသမဂၢဘက္ကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News