ဂ်ပန္အာဏာရလစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္“႐ွင္ဇုိအာဘဲ”ျပန္ေ႐ြးေကာက္ ခံခဲ့ရတာေၾကာင့္ အာဘဲဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕သက္တမ္းအ႐ွည္ဆံုး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာဖြယ္႐ွိေနပါတယ္။ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္“႐ွင္ဇိုအာဘဲ”ဟာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(LDP)ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျပန္ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ ႐ွိသူ(၈၁၀)႐ွိခဲ့ၿပီး အာဘဲကေထာက္ခံမဲ(၅၅၃)မဲရခဲ့ပါတယ္။ အဓိကၿပိဳင္ဘက္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္“႐ွီဂဲ႐ူ အီ႐ွီဘာ”က ေထာက္ခံမဲ(၂၅၄)ရခဲ့ပါတယ္။

စစ္ၿပီးေခတ္ျပႆနာေတြကိုအာ႐ံုစိုက္ေနခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တည္ၿငိမ္ေရး တို႔အတြက္ အာ႐ံုစိုက္သြားမယ္လို႔ မဲရလဒ္ေတြထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ (LDP)လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကိုေျပာတဲ့မိန္႔ခြန္းမွာ အာ ဘဲက ထည့္သြင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဖန္တီးသြားမယ္ လို႔လည္း အာဘဲကေျပာပါတယ္။ လာမယ့္တစ္ပတ္မွာက်င္းပမယ့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံကိုတက္ေရာက္ၿပီးရင္ ဂ်ပန္အ စိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔႐ွိတယ္လို႔ အာဘဲကေျပာတယ္ဆိုၿပီး ႐ိုက္တာသတင္းဌာနကေဖာ္ျပထားပါတယ္။ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္မွာ အာဘဲက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာ၀န္စယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးနဲ႔အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးတို႔အတြက္ ကတိျပဳထား ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News