႐ု႐ွားသမၼတဗလာဒီမာ ပူတင္ရဲ႕ဆာဘီးယားႏုိင္ငံခရီးစဥ္ကိုစတင္တဲ့ ဇန္န၀ါရီ(၁၇)ရက္မွာ လူေထာင္ခ်ီက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾက ပါတယ္။ဇန္န၀ါရီလ(၁၇)ရက္က ႐ု႐ွားသမၼတဗလာဒီမာ ပူတင္ရဲ႕ဆားဘီးယားႏုိင္ငံတရား၀င္ခရီးစဥ္ကိုႀကိဳဆိုဖို႔ ဆားဘီးယားႏုိင္ငံၿမိဳ႕ ေတာ္ ဘဲဂရိတ္မွာ လူေထာင္ခ်ီစု႐ံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီခရီးစဥ္က (၂)ႏိုင္ငံၾကားဆက္ဆံေရးခိုင္မာလာေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားတာပါ။ သမၼတပူတင္က ဆာဘီးယားသမၼတအလက္ဇန္းဒါး ဗူဆစ္နဲ႔ ဆာဘီးယားႏိုင္ငံရဲ႕အႀကီးဆံုးခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္တဲ့ စိန္႔ ဆာဗာဘုရားေက်ာင္းကိုသြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းအျပင္ဘက္မွာႀကိဳဆိုေနတဲ့လူေတြက ဆားဘီးယားနဲ႔႐ု႐ွားအလံ ေတြကိုေ၀ွ႔ရမ္းၿပီး (၂)ဘာသာစလံုးနဲ႔ေရးသားထားတဲ့ "သမၼတပူတင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္"ဆိုတဲ့စာတမ္းကို ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾက ပါတယ္။

သမၼတပူတင္ရဲ႕ေရာက္႐ွိမႈအတြက္ ျပင္ဆင္တဲ့အေနနဲ႔ အဓိကလမ္းေတြကိုပိတ္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္ကဆားဘီး ယားႏိုင္ငံကေနလြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ့တဲ့ ကိုဆိုဗိုအေရးကိုေဆြးေႏြးမယ္လို႔ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ ပူတင္ကေျပာပါတယ္။ ဆားဘီးယားက ကိုဆိုဗိုလြတ္လပ္ေရးကိုအသိအမွတ္မျပဳေပမဲ့ ဆက္ဆံေရးပံုမွန္ျဖစ္ဖို႔ ဥေရာပသမဂၢကိုအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ႏွစ္ ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးေကာင္းရမယ္ဆိုတဲ့ အီးယူရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံက ဥေရာပသမဂၢမွာ အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္လိုေပမဲ့ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံရဲ႕မဟာမိတ္အျဖစ္ ဆက္႐ွိေနၿပီး စြမ္းအင္နဲ႔ကာကြယ္ေရးအပါအ၀င္သေဘာတူညီမႈေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ ေတြလက္မွတ္ထိုးဖို႔႐ွိေနပါတယ္။

 

 

Related News