အီဂ်စ္ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာမွာဒုတိယသက္တမ္းအရင့္ဆံုး မီးရထားလမ္းကြန္ယက္႐ွိေနၿပီး မီးရထားလမ္းေပါင္း(၄၃၀၀)႐ွိပါတယ္။ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္ကတည္းက ႏွစ္စဥ္အနည္းဆံုးရထားမေတာ္တဆမႈ(၁၀၀၀)ေလာက္ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ေသ ေစႏိုင္တဲ့မေတာ္တဆမႈ(၁၂)ခုျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၇)ရက္က မီးရထားႏွစ္စင္းတိုက္မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အီဂ်စ္ႏိုင္ ငံရဲ႕ရထားလမ္းအေျခခံအေဆာက္အဦနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႈတိုးတက္ေရးအတြက္အီဂ်စ္အာဏာပိုင္ေတြက ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က အီဂ်စ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ကိုင္႐ိုမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ မီးရထားမေတာ္တဆမႈမွာ လူ(၂၀)ဦးေသဆံုးၿပီး လူ(၄၀)ေက်ာ္ဒဏ္ ရာရခဲ့ပါတယ္။ အီဂ်စ္အစိုးရက မီးရထားလမ္းျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၄) ဘီလီယံက်သင့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားေပမဲ့အစိုးရကရံပံုေငြကိုကန္႔သတ္ခဲ့ပါတယ္။  (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ မီးရထားလမ္းအေရးေပၚထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေဒၚ လာသန္း(၆၀၀)လိုတယ္လို႔ အီဂ်စ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးေဟာင္းကေျပာေပမဲ့ အီဂ်စ္အစိုးရက ေဒၚလာသန္း(၃၀၀) ၀န္းက်င္ကိုသာ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News