ကမာၻ႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြးက်ဆင္းလာလို႔ လူ႔က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ေတြပိုမ်ားလာတယ္လို႔ ကုလသမဂၢသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအစီအစဥ္(UNEP)ရဲ႕ဗုဒၶဟူးေန႔ကအစီရင္ခံစာမွာသတိေပးထားပါတယ္။ ဆ႒မအႀကိမ္ကမာၻ႔ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္(GEO-6)ကိုသိပၸံပညာ႐ွင္(၂၅၀)ဦးကငါးႏွစ္ၾကာအခ်က္အလက္စုေဆာင္းေရးသားထားၿပီးကင္ညာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏုိင္႐ိုဘီက ကုလသမဂၢသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာညီလာခံ၊ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းခဲ့တာပါ။ အခုရာစုႏွစ္အလယ္မွာအာ႐ွ၊ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အာဖရိကတို႔မွာအခ်ိန္မတိုင္မီလူသန္းခ်ီေသဆံုးႏိုင္ေခ်႐ွိေနလို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ကာကြယ္ေရးမွာထိေရာက္တဲ့တိုးတက္မႈေတြ႐ွိရမယ္လို႔ UNEPရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ပါတယ္။

(၂၀၅၀)ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ဆံုးထားၿပီးအစားအစာအႂကြင္းအက်န္ေတြေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကမယ္ဆိုရင္ ကမာၻလူဦးေရတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ ျမင့္တက္ လာတဲ့လူဦးေရအတြက္ အစားအစာထုတ္လုပ္မႈဖိအားေတြသက္သာသြားႏုိင္တယ္လို႔လည္းတိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕GDPႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စိမ္းလန္းေရးမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲတာ၊ ေရ႐ွားပါးတာနဲ႔ ေဂဟစနစ္ပ်က္ဆီးတာေတြ ေရ႐ွည္မွာသက္သာသြားႏုိင္တယ္လို႔လည္းအႀကံျပဳပါတယ္။

 

 

Related News