ၿပီးခဲ့တဲ့(၇)ႏွစ္အတြင္းပထမဆံုးအႀကိမ္ျပန္က်င္းပတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာလက္႐ွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာ ႐ြတ္ ခ်န္အိုခ်ာကိုေထာက္ခံတဲ့ပါတီကအေစာပိုင္းမဲရလဒ္ေတြမွာဦးေဆာင္ေနပါတယ္။တနဂၤေႏြေန႔ကက်င္းပခဲ့တဲ့ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာ႐ြတ္ ခ်န္အိုခ်ာကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့တဲ့ပါတီကဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ပလန္ပရာခ်ာရတ္(ျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေတာ္စြမ္းအား)ပါတီကမဲ(၇.၅)သန္းေက်ာ္ရထားၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသက္ဆင္ ႐ွင္နာ၀ပ္ထရာနဲ႔အဆက္အစပ္႐ွိတဲ့ဖ်ဴထိုင္း(ထိုင္းႏုိင္ငံအတြက္)ပါတီက(၇)သန္းေက်ာ္နဲ႔ဒုတိယေနရာမွာ႐ွိတယ္လို႔ တနဂၤေႏြေန႔ညပိုင္းကေရတြက္ထားတဲ့အေစာပိုင္းမဲရလဒ္ေတြကိုကိုးကားၿပီးထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ကေၾကညာခဲ့တာပါ။ သူတို႔ေနာက္မွာ႐ွိေနတာကေတာ့ ဖ်ဴးခ်ားေဖာ္၀ါ့ဒ္(အနာဂတ္ေ႐ွ႕သို႔)ပါတီျဖစ္ၿပီး မဲ(၅.၂)သန္းရထားပါတယ္။ တရား၀င္ မဲရလဒ္ေတြကိုေမလ(၉)ရက္မွာေၾကညာမယ္လို႔သိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံရဲ႕သက္တမ္းအ႐ွည္ဆံုးဒီမိုကရက္ပါတီကေတာ့ ေထာက္ခံမဲ (၃.၁)သန္းပဲရခဲ့လို႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းအဘီဆစ္ ဗက္ဂ်ာဂ်ီဗာကမဲ႐ံုေတြပိတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ပါတီကေနႏုတ္ ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္မွာထိုင္းစစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ပထမဆံုးေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ၿပီးပါတီ(၈၀)က အမတ္ေလာင္း(၁၀၀၀၀)ေက်ာ္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ မဲေပးခြင့္႐ွိသူ(၅၁)သန္းေက်ာ္႐ွိၿပီးအေစာပိုင္းမဲရလဒ္ေတြအရ (၆၄)ရာခိုင္ႏႈန္းမဲလာေပးခဲ့တယ္လို႔ ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ကထုတ္ျပန္ပါတယ္။

 

 

Related News