ႏိုင္ငံရဲ႕အသက္ႀကီးတဲ့လူဦးေရတျဖည္းျဖည္းမ်ားလာလို႔ လက္႐ွိမွာ အမ်ိဳးသားဆိုရင္ အသက္(၆၀)၊ အမ်ိဳးသမီးဆိုရင္ အသက္(၅၅)ႏွစ္မွာ ပင္စင္ရတဲ့ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာ ပင္စင္ရမယ့္အသက္ကို တိုးျမွင့္ဖို႔ ဗီယက္နမ္က စီစဥ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ပွ်မ္းမွ်အသက္က (၃၀)ပတ္၀န္းက်င္မွာပဲ႐ွိေနေပမဲ့ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံဟာ ကမာၻ႔အိုမင္းမႈအျမန္ဆံုးလူ႔အသိုက္အ ၀န္းထဲကတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ အသက္႐ွည္တဲ့လူေတြမ်ားလာတာနဲ႔ ေမြးဖြားမႈႏႈန္းက်ဆင္းလာတာတို႔ေၾကာင့္ လာမယ့္(၂၀၄၀) ျပည့္ႏွစ္မွာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံရဲ႕လူဦးေရ(၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ အသက္(၆၀)၀န္းက်င္႐ွိလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ဗီယက္ နမ္ရဲ႕လူဦးေရထက္၀က္ခန္႔ကေတာ့ အသက္(၁၀)ႏွစ္နဲ႔ (၂၄)ႏွစ္ၾကား႐ွိေနၿပီး လူဦးေရဖြဲ႔စည္းပံုအရ ေ႐ႊေခတ္လို႔ေခၚေနၾကေပမဲ့ အသက္ႀကီးမႈေတြကေတာ့ ျမင့္တက္ေနတာပါ။

ဗီယက္နမ္ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ကိစၥေတြထဲမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈနဲ႔ အၿငိမ္း စားယူတဲ့အသက္ကငယ္ေနလို႔ အခက္အခဲေတြ႔ႏုိင္တယ္လို႔ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သူေတြေျပာေနတဲ့ပင္စင္ေပးႏုိင္ဖို႔လည္း ပါ၀င္ ေနပါတယ္။ အၿငိမ္းစားယူရမယ့္အသက္ကို အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အသက္(၅၅)ႏွစ္ကေန(၆၀)အထိနဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ အသက္(၆၀)ကေန (၆၂)ႏွစ္အထိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ဖို႔ ဗီယက္နမ္အစိုးရက ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ေတာင္းဆိုထား တယ္လို႔ ဗီယက္နမ္အႀကီးတန္းစီးပြားေရးပညာ႐ွင္ လီဒန္ဒြန္ကေျပာပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့လူေတြထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ ကိုျမွင့္တင္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အသက္ႀကီးသူမ်ားေနတာက အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ ရင္ လူေတြကို အသက္ပိုႀကီးတဲ့အထိအလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳဖို႔လိုေနတယ္လို႔ စီးပြားေရးပညာ႐ွင္ေတြက သံုးသပ္ေနပါတယ္။

 

 

Related News