ေျမာက္ ကိုရီယားႏုိင္ငံရဲ႕ႏ်ဴကလီယားရည္မွန္းခ်က္ေတြကို တားဆီးဖို႔ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း သံတမန္ေရးရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးလုိ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီယားရဲ႕ႏ်ဴကလီယားရည္မွန္းခ်က္ကို တားဆီးဖို႔ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း၂၀အတြြင္း ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ သံတမန္ေရးရာပိုင္း ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုေနတယ္လို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ရက္စ္တီလာဆန္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုသြားေရာက္တဲ့ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အတြင္းေျပာလိုက္တာပါ။

ေျမာက္ကိုရီယားႏုိင္ငံရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယားနဲ႔ဒံုးက်ည္းၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြနဲ႔ ပက္သက္ျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ အာရွတုိက္အတြင္းမွာရွိတဲ့ အဓိကမဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြဘက္ကေန ရည္တည္ သြားမယ္လို႔ အခုိင္မာေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ႏ်ဴကလီးယားရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ပက္သက္ျပီး အရင္ကလုပ္ခဲ့တဲ့မႈ၀ါဒေတြ အေရးယူမႈေတြဟာ ထိေရာက္မႈမရွိဘူးလို႔ ၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီယားႏုိင္ငံနဲ႔ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အေမရိကန္ နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီယားႏုိင္ငံအတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံစရာမလိုဘူး ရက္စ္တီလာဆန္က ေျပာပါတယ္။ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖုိ႔ အေမရိကန္ဟာ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ မစ္ၥတာ တီလာဆန္က ေျပာပါတယ္။