စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ Appleကိုပုခံုးခ်င္းယွဥ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကိုယ္လမ္းကိုယ္ထြင္ေလွ်ာက္လာသည့္ကုမၸဏီမွာSamsung ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ မမွားႏိုင္ေခ်။ Appleသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ၄င္း၏ မူလiPhoneမ်ားကိုဖန္တီးထုတ္လုပ္ၿပီးစမတ္ဖုန္းေလာကကိုျပန္လည္ဦးေဆာင္လာခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ Samsungကလည္းApple ၏ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ tabletမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အျမင္အားျဖင့္ဆန္းသစ္ကာစြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည့္ ကိရိယာမ်ားကိုေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္လာခဲ့ေလသည္။ မၾကာမီထြက္ေပၚလာမည့္ Galaxy S8 ႏွင့္ Galaxy S8+.တို႔တြင္ ယခင္ႏွင့္မတူညီသည့္အေျပာင္းအလဲတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပဳလုပ္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္းခန္႔မွန္းရသည္။

လာမည့္သီတင္းတစ္ပတ္ေက်ာ္ကာလတြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္၌က်င္းပမည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ Samsungသည္ ၄င္း၏ မ်ိဳးဆက္သစ္မတ္ဖုန္းသစ္မ်ားကိုထုတ္ေဖၚျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အဆိုပါ လက္ကိုင္ဖုန္းသစ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်ေလာက္ သိသာထင္ရွားေသာစြမ္းအားရွိသည္ကိုသိရွိလာရၿပီျဖစ္သည္။ Samsungသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ Galaxy Sဖုန္းသစ္တစ္မ်ိဳးကိုထုတ္လုပ္ေလ့ရွိၿပီး၊ ေစ်းကြက္ထဲေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္းကမၻာေပၚတြင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရွိႏိုင္သည့္ စြမ္းအားအရွိဆံုးAndroidဖုန္းမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ Apple ဖုန္းမ်ား၌ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ chipsမ်ားႏွင့္ iOS softwareတို႔ေၾကာင့္ iPhoneမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ iPhoneသစ္မ်ားထပ္မံထြက္ေပၚမလာမီအခ်ိန္အထိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ထိပ္တန္းစမတ္ဖုန္းမ်ားအျဖစ္ရပ္တည္လာႏိုင္ခဲ့သည္မွာအထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္သည္ အဆိုပါ အစဥ္အလာေျပာင္းလဲသြားႏိုင္မသြားႏိုင္ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထုတ္ေဖၚျပသရျခင္းမရွိေသးေသာGalaxy S8 စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ Geekbench 4 benchmarkသီးျခားစမ္းသပ္ခ်က္ႏွစ္ခု၏ ရလဒ္မ်ားတြင္ single-coreတြင္ရမွတ္ ၁၉၁၃ ႏွင့္ ၁၉၇၈ အသီးသီးရရွိကာmulti-core scoresတြင္ ရမွတ္ ၆၁၁၉ ႏွင့္ ၆၃၇၅ တို႔အသီးသီးရရွိခဲ့ေၾကာင္းယမန္ေန႔ညကPrimate Labs ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပ ခဲ့သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။