လေပါင္းမ်ားစြာႀကိဳတင္မွန္းဆခဲ့ၿပီးေနာက္ Xiaomiကုမၸဏီသည္ Mi MIX 2အား တရား၀င္ထုတ္ေဖၚျပသခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အမာထည္ပိုင္း (hardware) အဆင့္ျမင့္ၿပီးအေကာင္းဆံုးအေပ်ာ့ထည္ (software) မ်ားထည့္သြင္းတပ္ဆင္ ထားသည့္ ေဘးေပါင္မဲ့နီးပါးပံုစံျဖင့္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ၏ေနာက္ဆံုးေပၚ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာဖုန္း (phablet) ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ဓါတ္ပံုတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ Mi MIX 2 ၌ Sony ၏ IMX386အာ႐ံုခံကိရိယာကိုထည့္သြင္းထားေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ကိရိယာသည္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ Xiaomi ၏ အေကာင္းဆံုးထုတ္ကုန္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီးကင္မရာႏွစ္လံုးပါ၀င္သည့္ Mi 6တြင္ထည့္သြင္းထားသည့္ အဓိကအာ႐ံုခံကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ 12-megapixelအာ႐ံုခံကိရိယာသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆံုးမိုဘိုင္းဓါတ္ပံုစနစ္ထည့္သြင္းထားသည့္ဆိုသည့္ မၾကာမီထြက္ေပၚလာဖို႔ရွိေသာLG V30 ဖုန္းအပါအ၀င္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိသမွ် အျခားေသာအဆင့္ျမင့္ Android ဖုန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ အာ႐ံုခံကိရိယာမ်ားထက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာအရြယ္အစားျဖစ္သည့္ pixel အရြယ္အစား1.25 μmကိုအေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ IMX386တြင္ Sonyကိုယ္ပိုင္နည္းပညာျဖစ္သည့္ Exmor နည္းပညာပါ၀င္သည့္အတြက္ Mi MIX 2 တြင္ ဓါတ္ပံုႏွင့္ဗြီဒီယိုမ်ားကိုအေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးျဖင့္႐ိုက္ကူးမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္မည္ဟုသိရပါသည္။ ဒုတိယကင္မရာသည္ 5-megapixelရွိကာautofocus ႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္အသိအမွတ္ျပဳစနစ္ပါ၀င္ကာ 1080pဗြီဒီယိုမ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ကာselfie ႐ိုက္ကူးျခင္းႏွင့္ ဗြီဒီယိုဖုန္းေခၚဆိုျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။