ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ တပ္ဆင္ခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔ေလထုညစ္ညမ္းမႈေစာင့္ၾကည့္ၿဂိဳလ္တုကို ႐ုရွားႏိုင္ငံကေန လႊင့္တင္လုိက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံကေန ပံုစံထုတ္ခဲ့တဲ့ဒီၿဂိဳလ္တုဟာ ေလ့လာမႈေပါင္း သန္း ၂၀ ကုိ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ပြားေစတဲ့ဓာတ္ေငြ႔ေတြရဲ႕ေျမပံုေတြနဲ႔ ကမာၻေျမကို ထိခိုက္ေစတဲ့ေလထုတြင္းက အမႈန္ေတြစုေ၀းေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆန္တီနယ္ ဖိုက္ ပီ(Sentinel-5P)လို႔ေခၚ ဒီၿဂိဳလ္တုဟာ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ရဲ႕ ေျမျပင္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအစီအစဥ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ S5P ကေန ပထမဆံုးေရဒီယိုဆက္သြယ္မႈရရွိၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ၿဂိဳလ္တုဟာ သတ္မွတ္ေနရာမွာ စတင္လည္ပတ္ေနၿပီဆိုတာကို ေျမျပင္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာကပညာရွင္ေတြက အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေရဒီယိုဆက္သြယ္မႈဟာ ဒံုးပ်ံပစ္စင္ကေန ၿဂိဳလ္တုကိုလႊတ္တင္အၿပီး ၉၃ မိနစ္မွာ စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဆြီဒင္ႏိုင္ငံေပၚကေန စတင္လည္ပတ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဥေရာပသမဂၢဟာ ဥေရာပအာကာသေအဂ်င္စီရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ကမာၻေျမေစာင့္ၾကည့္ေရးၿဂိဳလ္တု ေတြကို လာမယ့္ႏွစ္ေတြအတြင္း လႊင့္တင္ဖုိ႔ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီၿဂိဳလ္တုေတြကိုလည္း ဆန္တီနယ္ၿဂိဳလ္တု ေတြလုိ႔ပဲ ေခၚေ၀ၚမွာျဖစ္ ၿပီး ၿဂိဳလ္တုေတြဟာ အခ်က္အလက္ေတြစုစည္းကာ အီးယူအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံ ေတြၾကား အခ်က္အလက္မွ်ေ၀ေရးလုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿဂိဳလ္တုေတြဟာ ကမာၻ႔ေလထုကို ညစ္ညမ္းေစတယ္လုိ႔ယူဆထားတဲ့ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္၊ အိုဇုန္း၊ ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္၊ မီသိန္းနဲ႔ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္တို႔လို ဓာတ္ေငြ႕ေတြရဲ႕ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ေတြကို စုုစည္းေပးမွာျဖစ္ ပါတယ္။