ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွင္းေလွ်ာစီးအားကစားသမားႏွစ္ဦးကို ႏိုင္ငံတကာမသန္စြမ္းအားကစားေကာ္မတီမွ မတ္လတြင္ က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံတကာမသန္စြမ္းအားကစားသမားမ်ားအတြက္ ေဆာင္းရာသီႏွင့္ေႏြရာသီပူးတြဲက်င္းပသည့္ အားကစားပြဲတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ ဖိတ္ၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုလက္ခံပါကေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၿပံဳခ်မ္းတြင္ က်င္းပသည့္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲ၌ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကိုရီးယားအားကစားသမားမ်ားအားလံုးတူညီသည့္ အလံတစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ ခ်ီတက္ရမည္ျဖစ္သည္။ Johghyon Kim ႏွင့္ Yuchol Ma တို႕ႏွစ္ဦးသည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ဇန္နဝါရီလ၌ က်င္းပသည့္ World Cup ပြဲတြင္ ပထမဆံုးပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အားကစားပြဲသည္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႕မွ ၁၈ ရက္ေန႕အထိက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၅ ႏိုင္ငံမွ အားကစားသမား ၆၅၀ ဦးပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

 

 

 


Related News