ပရီးမီးယားလိဂ္ကိုလာေရာက္ကစားေနတဲ့ ျပည္ပကစားသမားေတြထဲမွာဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ကစားသမား ေတြအမ်ားဆံုးပါ၀င္ေနၿပီး စပိန္ကစားသမားေတြဟာ အေရအတြက္အမ်ားဆံုးနဲ႔ ထိပ္ဆံုးမွရပ္တည္ေနပါတယ္။ 
ယခုႏွစ္ေဘာလံုးရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာကစားေနတဲ့ ျပည္ပကစားသမားဦးေရဟာ (၂၉၀) ခန္႔ရွိေနၿပီး မတူကြဲျပားတဲ့ႏိုင္ငံ (၅၆) ႏိုင္ငံမွကစားသမားေတြ လာေရာက္ကစားေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရီးမီးယားလိဂ္ရဲ႕ ျပည္ပကစားသမားေတြထဲမွာ စပိန္ႏိုင္ငံမွကစားသမားေတြဟာ အေရအတြက္အမ်ားဆံုးအျဖစ္ပါ၀င္ေနၿပီး စပိန္ ကစားသမား (၃၁)ဦးအထိရွိေနပါတယ္။
 
လက္ရွိပရီးမီးယားလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ စပိန္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ကစားသမားေတြအမ်ားဆံုး လာေရာက္ကစားေနၿပီး အျခားဥေရာပႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ျပင္သစ္၊နယ္သာလန္နဲ႔ဘယ္ ဂ်ီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ကစားသမားအေရအတြက္ဟာ ယခုႏွစ္ေဘာလံုးရာသီမွာ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။ ပရီးမီးယား လိဂ္ရဲ႕ျပည္ပကစားသမားေတြထဲမွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံဟာ ဒုတိယေျမာက္ကစားသမားဦးေရအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ နံပါတ္(၂)ေနရာမွာရွိေနၿပီး ကစားသမား(၂၅)ဦးအထိ လာေရာက္ကစားေနပါတယ္။
 
နယ္သာလန္ႏိုင္ငံကကစားသမား(၂၂)ေယာက္နဲ႔ နံပါတ္(၃)ေနရာမွာရပ္တည္ေနၿပီး ဘယ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ ကေတာ့ ကစားသမားအေယာက္(၂၀)နဲ႔ နံပါတ္(၄)ေနရာရွိေနပါတယ္။ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ကစားသမားဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံေတြကေတာ့ အိုင္ယာလန္၊ အာဂ်င္တီးနား၊ ဂ်ာမနီနဲ႔ဘရာဇီးလ္ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ၾကၿပီး အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံမွ ကစားသမား(၁၇)ဦး၊ အာဂ်င္တီးနား နဲ႔ဂ်ာမနီႏိုင္ငံေတြမွ ကစားသမား(၁၄)ဦးစီနဲ႔ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံမွ ကစားသမား(၁၁)ဦးအထိ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာက စားေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
 
လက္ရွိပရီးမီးယားလိဂ္ျပိဳင္ပြဲဟာ မတူညီကြဲျပားတဲ့ႏိုင္ငံအမ်ားစု ကကစားသမားေတြ လာေရာက္ကစားေနၾကတာဟာ ျပိဳင္ပြဲေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေပါင္းလက္ၡဏာေဆာင္ေန ေပမယ့္လည္း အိမ္ရွင္အဂၤလန္ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လက္ေရြးစင္အသင္းမွာပါ၀င္ရမႈကေတာ့ အေတာ္ေလး ႐ုန္းကန္လာရတာျဖစ္ပါတယ္။
 
 
 

Related News