ေျမာက္ကိုရီးယား၏နာမည္ႀကီးအားကစားပြဲဦးေဆာင္ေၾကြးေၾကာ္သူမ်ားသည္ ၿပံဳခ်မ္းတြင္က်င္းပသည့္ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ပြဲတြင္ ေရခဲျပင္ေဟာ္ကီၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေနစဥ္အတြင္းအျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားဝတ္ဆင္အားေပးခဲ့သည္။

ေဒသတြင္းသတင္းဌာနမ်ားမွ အဆိုပါ မ်က္ႏွာဖံုးသည္ ကင္ဂ်ံဳအန္၏ အဖိုးျဖစ္သူ Kim Il-sung ၏ ပံုႏွင့္ဆင္တူေနေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအတြင္းရွိေရွး႐ိုးစြဲအုပ္စုမ်ားမွ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အားကစားပြဲကိုအသံုးျပဳလ်က္ ဝါဒျဖန္႕ခ်ီမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆိုပါပံုသည္ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ပံုျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားရင္းအဆိုပါအျဖစ္အပ်က္ကိုေျဖရွင္းလ်က္ရွိသည္။ ဦးေဆာင္ေၾကြးေၾကာ္သည့္ေခါင္းေဆာင္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆြစ္ဇာန္လန္ႏို္င္ငံတို႕၏ ေရခဲျပင္ေဟာ္ကီၿပိဳင္ပြဲတြင္ အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

Related News