(၂၀၁၈) ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြကုိအိမ္႐ွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပမယ့္ ႐ု႐ွားအသင္းဟာ လက္႐ွိကမာၻ႕အဆင့္သတ္ မွတ္ခ်က္အရ ၿပိဳင္ပဲြမွာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အနိမ့္ဆုံးအသင္းအျဖစ္႐ွိေနပါတယ္။ လက္ရွိဇြန္လအတြက္ ကမာၻ႕အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို FIFA မွထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွာ အိမ္႐ွင္႐ု႐ွားအသင္းဟာ အာ႐ွတုိက္မွ အီရန္၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ေတာင္ကုိရီးယားအသင္းတုိ႔ရဲ႕ကမာၻ႕အဆင့္ထက္နိမ့္က်ၿပီး၊ ၿပိဳင္ပဲြကုိပထမဆုံး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရ႐ွိတဲ့ အုိက္စလန္၊ ပနားမားအသင္းတုိ႔ထက္လည္း အဆင့္ရပ္တည္မႈနိမ့္က်ေနပါတယ္။ အိမ္႐ွင္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ႐ု႐ွားအသင္းကေတာ့ လက္႐ွိကမာၻ႕အဆင့္ (၇၀)မွာရပ္တည္ေနၿပီး ႐ု႐ွားအသင္းဟာ(၂၀၁၈) ခုႏွစ္အတြင္းယွဥ္ၿပိဳင္ကစားထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာေျခစမ္းပဲြစဥ္ (၄)ပဲြမွာ ႏိုင္ပဲြရ႐ွိ ျခင္းမ႐ွိေသးပဲ (၁)ပဲြသေရ၊ (၃) ပဲြ႐ႈံးရလဒ္ထြက္ေပၚထားပါတယ္။

ဇြန္လအတြက္ ကမာၻ႕အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြမွာ ကမာၻ႕ဖလားလက္႐ွိခ်န္ပီယံ ဂ်ာမနီအသင္းက အဆင့္ (၁) ေနရာမွာရပ္တည္ေနၿပီး၊ အဆင့္ (၂) ေနရာ မွာဘရာဇီး၊ အဆင့္ (၃) ေနရာမွာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ အဆင့္ (၄) ေနရာမွာေပၚတူဂီနဲ႔ အဆင့္ (၅) ေနရာမွာ အာဂ်င္ တီးနားအသင္းတုိ႔ကရပ္တည္ေနပါတယ္။ အဆင့္ (၆) ေနရာမွာ ဆြစ္ဇာလန္အသင္း၊ အဆင့္ (၇) ေနရာမွာျပင္ သစ္၊ အဆင့္ (၈) ေနရာမွာ ပုိလန္၊ အဆင့္ (၉)ေနရာမွာ ခ်ီလီနဲ႔ အဆင့္ (၁၀) ေနရာမွာ စပိန္အသင္းတုိ႔ကအ သီးသီးရပ္တည္ေနပါတယ္။ နာမည္ႀကီးအဂၤလန္အသင္းကေတာ့ ကမာၻ႕အဆင့္ (၁၂)ေနရာမွာ ဒိန္းမတ္အသင္းနဲ႔ပူးတဲြရပ္တည္ေနပါတယ္။ အိမ္႐ွင္႐ု႐ွားအသင္းဟာ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြရဲ႕အုပ္စု (A)မွာ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်၊ အီဂ်စ္၊ ဥ႐ုေဂြးအသင္းတုိ႔နဲ႔ အုပ္စုတစ္ခုတည္း က်ေရာက္ေနၿပီး အီဂ်စ္အသင္းဟာ ကမာၻ႕အဆင့္ (၄၅)၊ ဥ႐ု ေဂြးအသင္းက အဆင့္ (၁၄)ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

 

 

Related News