(၂၀၁၈)ျပင္သစ္အုိးပင္းတင္းနစ္ၿပိဳင္ပဲြကေတာ့ ဇြန္လ (၁၀)ရက္က ၿပီးုဆုံးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပဲြမွာ ခ်န္ပီယံသစ္ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။(၂၀၁၈)ျပင္သစ္အုိးပင္းတင္းနစ္ၿပိဳင္ပဲြ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပဲြရဲ႕ဗုိလ္လုပဲြမွာ ႏိုင္ေျခအဆင့္(၁)ျဖစ္ တဲ့ ရာေဖးလ္နာဒယ္နဲ႔ ႏုိင္ေျခအဆင့္(၇) ဒုိမီနစ္သိမ္းတုိ႔ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၿပီး နာဒယ္က ၆-၄၊ ၆-၃၊ ၆-၂ နဲ႔(၃)ပဲြျပတ္အႏိုင္ရ႐ွိကာ ဗိုလ္စဲြခဲ့ပါတယ္။နာဒယ္အေနနဲ႔ ယခုႏွစ္မွာဗုိလ္စဲြခ့ဲတာဟာ ေနာက္ဆုံး(၂)ႏွစ္ ဆက္ဗိုလ္စဲြခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ၿပိဳင္ပဲြမွာ ဆြစ္ဇာလန္မွ၀ါရင္ကာကုိ အႏိုင္ရဗုိလ္စဲြခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ေျမေစးကြင္းဘုရင္ျဖစ္တဲ့ နာဒယ္အတြက္ ယခုႏွစ္မွာဗုိလ္စဲြတာဟာ ၿပိဳင္ပဲြသမုိင္းနဲ႔ ကစား သမားဘ၀တစ္ေလ်ာက္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ဗုိလ္စဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေအာင္ျမင္ဆုံးကစားသမားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနပါတယ္။

နာဒယ္ဟာ ျပင္သစ္အုိးပင္းၿပိဳင္ပဲြမွာ (၂၀၀၅)ခုႏွစ္မွ(၂၀၀၈)ခုႏွစ္ထိ (၄)ႏွစ္ဆက္ဗုိလ္စဲြခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာ႐ွိထားသလုိ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္မွ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ထိ (၅)ႏွစ္ဆက္ဗုိလ္စဲြခဲ့ ဖူးတဲ့ မွတ္တမ္းေကာင္းေတြၿပိဳင္ဆုိင္ထားသူျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္အုိးပင္းတင္းနစ္ၿပိဳင္ပဲြ အမ်ိဳးသားတစ္ ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲမွာ နာဒယ္ကထပ္ဆင့္ခ်န္ပီယံအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး အမိ်ဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပဲြမွာ ဆီမြန္ နာဟာလက္က ခ်န္ပီယံသစ္အျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ ဆီမြန္နာဟာလက္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ခ်င္းၿပိဳင္ပဲြဗုိလ္လုပဲြမွာ ႏိုင္ေျခအဆင့္(၁၀)ျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္တင္းနစ္မယ္ စလြန္းစတီဗင္နဲ႔ေတြ႕ဆုံးခဲ့ ၿပီး ၃-၆၊ ၆-၄၊ ၆-၁ န႔ဲအႏိုင္ရကာဗုိလ္စဲြခဲ့ပါတယ္။

သူမအေနနဲ႔ယခုႏွစ္ရဲ႕ ပထမဆုံး ဂရမ္းဆလန္းၿပိဳင္ပဲြျဖစ္တဲ့ ၾသစေၾတးလ်အုိးပင္းၿပိဳင္ပဲြမွာ ဗုိလ္လုပဲြတက္ေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ ခ်န္ပီယံဆုနဲ႔ လဲြေခ်ာ္ခဲ့ၿပီး ယခုျပင္သစ္အုိးပင္းၿပိဳင္ပဲြမွာေတာ့ ဗုိလ္စဲြခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဆီမြန္နာဟာလက္အတြက္ ယခုႏွစ္ျပင္သစ္အုိးပင္းၿပိဳင္ပဲြရဲ႕ ခ်န္ပီယံဆုဟာ ကစားသမားဘ၀တစ္ေလ်ာက္ ပထမဆုံးရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဂရမ္းဆလန္းဆုဖလားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News