(၂၀၂၆) ခုႏွစ္မွာက်င္းပမယ့္ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြကို ေျမာက္အေမရိကတုိက္မွ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္၊ ကေနဒါနဲ႔ မကၠဆီကုိ (၃)ႏိုင္ငံကပူးေပါင္း က်င္းပခြင့္ရ႐ွိခဲ့တယ္ လုိ႔သိရပါတယ္။ ယခုႏွစ္(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲကုိ ႐ု႐ွားႏုိင္ငံမွာက်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး၊ (၂၀၂၂)ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြကုိ အာ႐ွတုိက္မွ ကာတာႏုိင္ငံမွာက်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၂၆)ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြကုိေတာ့ အေမရိကန္၊ ကေနဒါနဲ႔ မကၠဆီကုိ (၃)ႏိုင္ငံကပူးေပါင္းက်င္းပခြင့္ရ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ ဇြန္လ(၁၃)ရက္မေန႕က၊ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံမွာ က်င္းပတဲ့ (၆၈)ႀကိမ္ေျမာက္ FIFA Congress မွာ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။  

အေမရိကန္၊ ကေနဒါနဲ႔ မကၠဆီကုိႏိုင္ငံတုိ႔ဟာ အာဖရိကတုိက္မွ ေမာ္႐ုိကုိႏိုင္ငံကုိေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြကုိ (၃) ႏိုင္ငံပူးတြဲအိမ္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရ႐ွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၀၂) ခုႏွွစ္ကမာၻ႕ဖလားၿပဳိင္ပြဲကို ဂ်ပန္နဲ႔ ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငံတုိ႔ပူးတဲြက်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ပူးတြဲ က်င္းပခြင့္ရ႐ွိခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ေတာင္ကုိရီးယားနဲ႔ ဂ်ပန္တုိ႔ဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တည္းသာပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ေပမယ့္ လက္႐ွိမွာၿပိဳင္ပဲြသမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္(၃) ႏုိင္ငံပူးတဲြက်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

(၂၀၂၆)ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြကုိ အေမရိကန္၊ မကၠဆီကုိနဲ႔ ကေနဒါႏိုင္ငံတုိ႔ပူး ေပါင္း က်င္းပခြင့္ရခဲ့တာဟာ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံအတြက္ အိမ္႐ွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပမႈ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္နဲ႔ ကေနဒါႏုိင္ငံအတြက္ကေတာ့ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံဟာ (၁၉၇၀)ကမာၻ႕ဖလား ၿပိဳင္ပဲြနဲ႔ (၁၉၈၆)ခုႏွစ္ၿပိဳင္ပဲြတို႔ကုိ အိမ္႐ွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပထားၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံက (၁၉၉၄)ခုႏွစ္မွာ က်င္းပခြင့္ရ႐ွိထားတာျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၂၆)ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြကုိ (၂၀၁၇) ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ FIFA ရဲ႕စည္းမ်ည္းအသစ္နဲ႔အတူ အသင္းေပါင္း(၄၈)ကယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂၀၂၆)ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြကို (၃)ႏုိင္ငံေပါင္း ၿမိဳ႕ႀကီး(၁၆)ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ကြင္း(၁၆)ကြင္းမွာ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ကြာတားဖုိင္နယ္၊ ဆီမီးဖုိင္နယ္နဲ႔ ဗုိလ္လုပဲြတို႔ကို လက္ခံက်င္းပခြင့္ရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News