ဖာရာရီအသင္းကားေမာင္းသမားဗက္တဲဟာ (၂၀၁၈) ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းကားေမာင္းၿပိဳင္ပဲြေတြမွ (၁၀) ခုေျမာက္အ ျဖစ္က်င္းပခဲ့တဲ့ ၿဗိတိန္ဂရမ္းပရီၿပိဳင္ပဲြအၿပီးမွာ အမွတ္ေပးဇယားအဆင့္ (၁) ေနရာမွာျပန္လည္ရပ္တည္ခဲ့ပါ တယ္။ (၂၀၁၈) ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းကားေမာင္းၿပိဳင္ပဲြေတြမွ (၁၀) ခုေျမာက္အျဖစ္က်င္းပခဲ့တဲ့ ၿဗိတိန္ဂရမ္းပရီၿပိဳင္ပဲြမွာ မာစီးဒီးအသင္းရဲ႕ကားေမာင္းသမား ဟာမီတန္ဟာ ထိပ္ဆုံးမွတာထြက္ခြင့္ရ႐ွိခဲ့ေပမယ့္ ဗက္တဲကပုံစံေကာင္းျပ သၿပီး အဆင့္ (၁) ေနရာမွပန္း၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ဗက္တဲဟာ (၁) နာရီ၊ (၂၇) မိနစ္၊ (၂၉.၇၈၄) စကၠန္႔နဲ႔ အဆင့္ (၁) ေနရာမွပန္း၀င္ခ့ဲၿပီး လူး၀စ္ဟာမီတန္က (၁) နာရီ၊ (၂၇) မိနစ္၊ (၃၂.၀၄၈) စကၠန္႔နဲ႔ အဆင့္ (၂) ေနရာ၊ ဗက္တဲ ရဲ႕အသင္းေဖာ္ျဖစ္တ့ဲ ႐ုိင္ကုိနန္က (၁) နာရီ၊ (၂၇) မိနစ္၊ (၃၃.၄၃၆) စကၠန္႔နဲ႔အဆင့္ (၃) ေနရာတုိ႔မွအသီးသီး ပန္း၀င္ခ့ဲပါတယ္။

ဗက္တဲအေနနဲ႔ၿဗိတိန္ဂရမ္းပရီၿပိဳင္ပဲြမွာ အဆင့္ (၁) ေနရာမွပန္း၀င္ခဲ့တာဟာ ယခုႏွစ္ေဖာ္ျမဴ လာ၀မ္းကားေမာင္းၿပိဳင္ပဲြမွာ အဆင့္ (၁) ေနရာမွပန္း၀င္ခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပဲြအေရအတြက္ (၄) ခုထိ႐ွိလာခဲ့ၿပီး ၾသစ ေၾတးလ်ဂရမ္းပရီ၊ ဘာရိန္းဂရမ္းပရီနဲ႔ ကေနဒါဂရမ္းပရီၿပိဳင္ပဲြတုိ႔မွာ အဆင့္(၁)ေနရာမွပန္း၀င္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဗက္တဲအေနနဲ႔ ဂရမ္းပရီ (၂၁) ခုက်င္းပမယ့္ (၂၀၁၈) ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းကားေမာင္းၿပိဳင္ပဲြရဲ႕ ဂရမ္းပရီ (၁၀) ခုၿပီး ဆုံးခ်ိန္မွာ ရမွတ္ (၁၇၁) မွတ္နဲ႔အဆင့္ (၂) ေနရာမွ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ဟာမီတန္ကုိရမွတ္ (၈) မွတ္ျဖတ္ၿပီး အဆင့္ (၁) ေနရာမွာဦးေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

 

Related News