ကမာၻ႕ေဘာလုံးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ FIFA ဟာ ၾသဂုတ္လအတြက္ ကမာၻ႕အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ မွာ အဆင့္ရပ္တည္မႈအေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ကမာၻ႕ေဘာလုံးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ FIFA ဟာ ၾသဂုတ္လအတြက္ ကမာၻ႕အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ ၾသဂုတ္လ(၁၆) ရက္ကထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး (၂၀၁၈)ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြခ်န္ပီယံ ျပင္သစ္အသင္းဟာ အဆင့္(၁)ေနရာမွာရပ္တည္ခဲ့ ပါတယ္။

ကမာၻ႕ဖလားခ်န္ပီယံျပင္သစ္အသင္းဟာ ယခင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္(၇)ေနရာမွာသာ႐ွိခဲ့ေပမယ့္ အဆင့္(၆)ဆင့္ထိျမင့္တက္ၿပီး အဆင့္(၁)ေနရာမွာ ရပ္တည္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ၾသဂုတ္လအတြက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ကမာၻ႕အဆင့္သတ္ မွတ္ခ်က္အဆင့္(၂)ေနရာမွာေတာ့ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြမွာ တတိယရ႐ွိခဲ့တဲ့ ဘယ္ဂ်ီယံအသင္းကရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ဘယ္ဂ်ီယံဟာ ယခင္အဆင့္(၃)ေနရာမွ အဆင့္(၂)ေနရာကုိေရာက္႐ွိတာျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႕အဆင့္သတ္မွတ္ ခ်က္အဆင့္(၃)ေနရာမွာေတာ့ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြမွာ ကြာတားဖုိင္နယ္အဆင့္ကုိေရာက္႐ွိခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးအသင္း ကရပ္တည္ခဲ့ၿပီး အဆင့္(၁)ဆင့္ေလ်ာ့က်ခ့ဲပါတယ္။အဆင့္(၄)ေနရာမွာေတာ့ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြမွာ ဒုတိယရ႐ွိ ခဲ့တဲ့ ခ႐ုိေအ႐ွားအသင္းကရပ္တည္ခဲ့ၿပီး အဆင့္(၁၆)ဆင့္ထိ ျမင့္တက္ကာရပ္တည္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ (၅)ေနရာမွာ ဥ႐ုေဂြး အသင္ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး အဆင့္(၆)ေနရာမွာေတာ့   ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပဲြမွာ  ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အဂၤလန္အသင္းတို႔ကရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ အဆင့္(၇)ေနရာမွာ ေပၚတူဂီအသင္းကရပ္တည္ခဲ့ၿပီး အဆင့္(၈)ေနရာမွာ ဆြစ္ဇာလန္၊ အဆင့္(၉)ေနရာမွာ စပိန္နဲ႔ ဒိန္းမတ္အသင္းတုိ႔ ပူးတဲြရပ္တည္ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ၾသဂုတ္လအတြက္ ကမာၻ႕အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွာ ျမန္မာအသင္းကအဆင့္(၁၃၈)ေနရာမွာ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး၊ အာ႐ွတုိက္အတြက္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ အဆင့္(၂၇)၊ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွအတြက္ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ အဆင့္(၄)ေနရာမွာရပ္တည္ခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News