ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ မဲလ္ဘုန္းျမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္းတင္းနစ္ျပိဳင္ပြဲရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ခ်င္းျပိဳင္ပြဲမွာ နာမည္ၾကီး တင္းနစ္မယ္ေတြျပိဳင္ပြဲေတြကေနထြက္ခဲ့ရျပီး၊ လက္ရွိခ်န္ပီယံေ၀ါ့စနီယာကီလည္း ျပိဳင္ပြဲကေန ေစာစီးစြာထြက္ခဲ့ရပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်အုိးပင္းတင္းနစ္ျပိဳင္ပြဲဟာ ဂရမ္းဆလန္းျပိဳင္ပြဲေတြထဲမွာ ပထမဦးဆံုးက်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ျပိဳင္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ျပီး၊ နာမည္ၾကီးကစားသမား ေတြရဲ႕ ဦးစားေပးပစ္မွတ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲကိုေတာ့ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔ကစတင္က်င္းပခဲ့ျပီး၊ လက္ရွိမွာေတာ့ ျပိဳင္ပဲြဟာ ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္ကိုေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ပါ တယ္။ ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္ကိုေရာက္ရွိေနခ်ိန္မွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ နာမည္ၾကီး တင္းနစ္မယ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဆရီနာ၀ီလ်ံ၊ ပလစၥကိုဗာ၊ နာအုိမီအိုဆာကာ၊ ကစ္ဘ္တုိဗာတို႔သာ ကြာတားဖိုင္နယ္ အဆင့္ကိုတက္ ေရာက္လာႏိုင္ခဲ့ျပီး၊ လက္ရွိခ်န္ပီယံေ၀့ါစနီယာကီ၊ ကမာၻ႕ အဆင့္ (၁) ဆီမြန္နာဟာလက္၊ ဂ်ာမနီ တင္းနစ္မယ္ကာဘာနဲ႔ ႐ုရွားတင္းနစ္မယ္ ရွာရာပိုဗာတို႔က ျပိဳင္ပြဲကေနေစာစီးစြာထြက္ခဲ့ရပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲရဲ႕ ကြာ တားဖိုင္နယ္အဆင့္မွာ ဆရီနာ၀ီလ်ံနဲ႔ ပလစၥကိုဗာ၊ နာအိုမီအုိဆာကာနဲ႔ အယ္လီနာ၊ ကစ္ဘ္တုိဗာနဲ႔ ဘာတီ၊ ပက္ဗလူခ်န္ကိုဗာနဲ႔ ေကာလင္းတို႔ကထိပ္တိုက္ေတြ႕ ဆံုေနၾကပါတယ္။

ထူးျခားမႈတစ္ခုအေနနဲ႔ကေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈) ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္းျပိဳင္ပြဲရဲ႕ ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္ကိုတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သူေတြထဲမွာ ပလစၥကိုဗာနဲ႔ အယ္လီနာတို႔သာ ယခုႏွစ္ရဲ႕ ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္ကိုတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကျပီး၊ အျခားေသာတင္းနစ္မယ္ (၆) ဦးကေတာ့ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္းပလစၥကိုဗာနဲ႔ အယ္လီနာတို႔ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈) ၾသစေၾတးလ်အုိးပင္းျပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္ကိုတက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပဲ၊ ယခုႏွစ္မွာေရာတက္ေရာက္ႏိုင္ မလားဆိုတာေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲရဲ႕ ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္ေတြကို ယေန႔မွာစတင္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမွာျဖစ္ျပီး၊ အမ်ဳိးသားတစ္ ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲမွာလည္း ဂ်ဳိကိုဗစ္၊ နီရွီကိုရီ၊ ရာအိုးနစ္နဲ႔ ရာေဖးနာဒယ္တို႔ကသာ ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္ကိုတက္ ေရာက္ထားႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News