ေဘက်င္းၿမိဳ႕မွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ မီးခိုးျမဴျမင့္တက္မႈအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အသစ္ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီလုိ႔ ေဘက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ေနအိမ္ျပင္ပမွာ အကင္လုပ္စားတာ၊ ဖုန္ထူတ့ဲ လမ္းေတြ ရွိ၊မရွိဆိုတာေတြကိုပါ လိုက္လံစစ္ေဆးၾကည့္႐ႈမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ပမွာ အစားအစာကင္တာ၊ အမိႈက္ေတြ မီး႐ိႈ႕တာ၊ ေလာင္စာေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္ေစတာနဲ႔ ဖုန္ထူတဲ့လမ္းေတြရွိေနတာေတြဟာ လုပ္ထံုးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ မကိုက္ညီလုိ႔ အသစ္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဥပေဒနဲ႔အညီလုိက္နာ ေနထိုင္ေအာင္ စစ္ေဆးမွာျဖစ္တယ္လို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ခိုင္က်ီကေျပာပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ေဘက်င္းၿမိဳ႕ရဲ႕ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာအသံုးျပဳႏႈန္းကို အခုႏွစ္အတြင္း သံုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်သြားဖုိ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ကတိျပဳထား ပါတယ္။ အပူရရွိဖုိ႔ စြမး္အင္သံုးစြဲမႈျမင့္တက္လာရင္ ၿမိဳ႕တြင္းမွာရွိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသံုးစက္႐ံုကို ေဆာင္းရာသီအၿပီးမွာ ပိတ္သိမ္းသြားမယ္လုိ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာပါတယ္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျမင့္တက္ေစတဲ့ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္း သံုးသိန္းေက်ာ္ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းျပန္သိမ္း သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစတဲ့စက္႐ံုေတြကိုလည္း စံခ်ိန္စံႏႈန္းကိုက္ညီေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္ သြားမယ္လုိ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိဖုိ႔ ကနဦး ရင္းျမစ္အေနနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုးစက္႐ံုေတြကုိ မီခိုေနရေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔အပါအ၀င္ မီးခိုးျမဴျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္း ရင္း ေတြကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ ျပည္သူေတြက တ႐ုတ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုေနပါတယ္။ 

Related News