ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားတဲ့ေရႀကီးမႈေတြေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေရျပန္က်သြားၿပီျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေရက်န္ေတြရွိေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႀကီးမႈအတြင္းေသဆံုးသူအေရအတြက္ဟာ (၃၀)ေက်ာ္အထိရွိလာၿပီျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News