အေမရိကန္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသက ျပည္နယ္ေတြစီကို “စတယ္လာ”အမည္ရွိ ႏွင္းမုန္တုိင္း စတင္တုိက္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိလမ္းေတြမွာ ႏွင္းဖုန္းလႊမ္းမိုးမႈေတြ၊ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး မီးပြိဳင့္ေတြမွာ ကားေတြပိတ္ဆို႔ေနပါတယ္။ 

 

 

Related News