အေမရိကန္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသက ျပည္နယ္ေတြစီကို ““စတယ္လာ””အမည္ရွိ ႏွင္းမုန္တုိင္း စတင္တုိက္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိလမ္းေတြမွာႏွင္းဖုန္းလႊမ္းမိုးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေန   ၿပီး မီးပြိဳင့္ေတြမွာ ကားေတြပိတ္ဆို႔ေနပါတယ္။

 

 

Related News