အပူပိုင္းမုန္တိုင္းတာလင္မ္ဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းက က်ဴ႐ႈကၽြန္းကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခတ္ေနၿပီး မုန္တိုင္းေၾကာင့္ မိုးႀကီးေနလို႔ ေဒသတြင္းသြား ရထားနဲ႔ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ေတြကို ေရႊ႕ဆိုင္းထား ရပါတယ္။ 
 
 
 
 

Related News