မကၠဆီကိုႏိုင္ငံမွာ စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္က လႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ငလ်င္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ ဟာ အေယာက္(၂၀၀)ေက်ာ္ လာၿပီလို႔ မကၠဆီကိုအာဏာပိုင္ေတြက အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ 
 
 

Related News