ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းမာရီယာေၾကာင့္ ကာေရဘီယံေဒသတြင္းက ဒိုမီနီကာကၽြန္းႏိုင္ငံမွာ ေသဆံုးသူ(၁၅)ဦးရွိေနၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးသူ (၂၀)ဦး ရွိေနပါတယ္။ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းမာရီယာဟာ စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္မွာ ကာေရဘီယံေဒသတြင္းက ဒိုမီနီကာကၽြန္းႏိုင္ငံကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ(၁၅)ဦးရွိေနၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးသူ (၂၀) ဦးရွိေနတယ္လို႔ ဒိုမီနီကာကၽြန္းႏိုင္ငံရဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရုစ ဘဲ့စကာရစ္က ေျပာပါတယ္။ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းမာရီယာဟာ မုန္တိုင္းအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္(၄)ရွိတဲ့မုန္တိုင္းအျဖစ္ ဒိုမီနီ ကာကၽြန္းႏိုင္ငံကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကာေရဘီယံေဒသတြင္းက ေပၚတိုရီကိုကၽြန္းကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့ပါ တယ္။ဒိုမီနီကာကၽြန္း အာဏာပိုင္ေတြဟာ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အပ်က္အစီးစာရင္း လိုက္လံ ေကာက္ယူေနတယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရုစဘဲ့စကာရစ္ကေျပာပါတယ္။မုန္တိုင္းေၾကာင့္ အိမ္ရာခ်ီပ်က္စီးသြားၿပီး ေက်ာင္းေတြလည္း ပ်က္စီးေနတဲ့အျပင္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းေတြလည္း ပ်က္စီးေနၿပီး ကၽြန္းရဲ႕အဓိကေဆးရံုဟာလည္း လွ်ပ္စစ္ျပတ္ေတာက္ေနတယ္လို႔ သူကေျပာ ပါတယ္။ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းမာရီယာဟာ လက္ရွိမွာ မုန္တိုင္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္(၃)မုန္တိုင္းအျဖစ္နဲ႔ တာ့ခ္နဲ႔ ကိုင္ကို႔စ္ကၽြန္းစုေတြဘက္ကို ဦးတည္တိုက္ခတ္ေနပါတယ္။ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းမာရီယာေၾကာင့္ ကာေရဘီယံေဒသတြင္း ေသဆံုးသူ(၁၇)ဦးရွိေနၿပီး (၁၅)ဦးက ဒိုမီနီကာကၽြန္းႏိုင္ငံကျဖစ္ၿပီး (၂)ဦးကေတာ့ ျပင္သစ္ပိုင္ဂြာဒီလိုပီကၽြန္းက ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလအေစာပိုင္းတုန္းကလည္း ကာေရဘီယံေဒသကို အင္အားျပင္းဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း အာမာ၀င္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။ 
 
 

Related News