ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ဖို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားခ်ိန္မွာပဲ  ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမွာ ဆီးရီးယားခြဲထြက္ေရး သမားေတြ႐ွိတဲ့ေနရာေတြကို ေမာ္တာက်ည္ေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News