ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ခ႐ိုင္မွာ မတ္လ(၉)ရက္က ေလထုညစ္ညမ္းမႈဟာ အႏ္ၲရာယ္ကင္းတဲ့ အဆင့္ေက်ာ္တဲ့အထိ ေရာက္ခဲ့ေပမဲ့လည္း မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မိုးေမွာင္က်ၿပီး ျမဴေတြက်လာပါတယ္။ ျမဴေတြဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ခ႐ုိင္မွာ အႏ္ၲရာယ္႐ွိတဲအဆင့္ေရာက္႐ွိ ၿပီး ေလထဲ အမႈန္ပါ၀င္မႈဟာ PM (2.5) ထက္နည္းေနၿပီး အႏ္ၲရာယ္ျဖစ္္တဲ့အဆင့္(၁၂၀) မီလီဂရမ္ထိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ရာသီဥတုပို ပူေႏြးလာတဲ့အတြက္ေလထုညစ္ညမ္းလာၿပီး ခ်င္းမိုင္ ဆာဖာရီ တိရစ္ၦာန္ဥယ်ာဥ္က တိရစ္ၦာန္ေတြအတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာပါတယ္။  ေလသန္႕စင္စက္ ေတြကို တိရစၦာန္ေတြရဲ႕က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ဖို႔ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပေနရာေတြမွာ ျမဴေတြဖံုးအုပ္ေနပါတယ္။  ျမဴေတြေၾကာင့္အျမင္ေ၀၀ါးတာေတြျဖစ္ေနၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕အထင္ကရ ဒိုင္စူသက္ ေတာင္ဟာမျမင္ရပဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ၾကာ႐ွည္တဲ့ ျမဴခိုးထိေတြ႔မႈေတြဟာ လည္ေခ်ာင္း၊ ကင္ဆာေလျဖတ္တာနဲ႕ ႏွလံုးေရာဂါကို ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက သတိေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News