တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းက ကြမ္႐ွီကၽြမ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ ေမလ(၇)ရက္ကတည္းက မိုးႀကီးခဲ့တာေၾကာင့္ ေရႀကီးေနၿပီး လူ(၇၀၀၀၀)ေက်ာ္အခက္အခဲေတြ႔ေနတယ္လို႔ ေဒသေရႀကီးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မိုးေခါင္မႈေလ်ာ့ပါးေစရးဌာနက ေမလ(၁၀)ရက္ မွာေျပာခဲ့ပါတယ္။ မိုးဒဏ္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကျပည္နယ္(၁၅)ခုမွာ ေနထိုင္တဲ့လူ(၇၂၈၀၀)ေလာက္ အခက္အခဲေတြ႔ေနပါ တယ္။ ေရႀကီးတာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက(၁၀၀)ေက်ာ္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီး(၁၆)ႀကိမ္ေလာက္ ျပတ္ေတာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အပ်က္အစီးတန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၄.၃)သန္းေလာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။

ကြမ္႐ွီကြ်မ္းေဒသက ယူလင္း၊ ၀ူက်ိဳး၊ ကင္က်ိဳးနဲ႔ ဟီက်ိဳးစတဲ့ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ေမလ(၁၀)ရက္ ညပိုင္းကေန ေမလ(၁၁)ရက္အထိ မိုးႀကီးမယ္လို႔ ေဒသမိုးေလ၀သဌာနက ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ယူလင္း ၿမိဳ႕မွာ ေရေဘးသင့္ေဒသခံေတြကို မီးသတ္သမားေတြက ကယ္ဆယ္ေနၾကပါတယ္။ လူခၽြမ္းေကာင္တီမွာ ေရႀကီးတာေၾကာင့္ ေျမၿပိဳခဲ့ရာမွာပိတ္မိေနတဲ့လူႀကီး(၁)ဦးကို ကယ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ ပါတယ္။ မိုးဆက္ႀကီးေနတာေၾကာင့္ ေရႀကီးႏိုင္ေသးတယ္ ဆိုၿပီး ေမလ(၁၀)ရက္က ကြမ္႐ွီကၽြမ္း ေဒသမွာ အျပာေရာင္အဆင့္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ 

 

 

Related News