အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ဟာ၀ိုင္ယီကၽြန္းမွာ႐ွိတဲ့ ကီလူအာမီးေတာင္ေပါက္ကြဲခဲ့တာေၾကာင့္ေဒသခံေတြကို ေဘးလြတ္ရာေ႐ႊ႕ေျပာင္း ထားၿပီးေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈအတြက္လည္း အနီေရာင္အဆင့္သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ေမလ(၁၇)ရက္၊ ညေနပိုင္းက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဟာ၀ိုင္ယီကြ်န္းက ကီလူအာမီးေတာင္ေပါက္ကြဲခဲ့တာေၾကာင့္ အျမင့္မီတာ (၉၁၀၀)ေလာက္အထိ ျပာေတြထြက္ေနၿပီး မီးေတာင္က ထပ္လႈပ္႐ွားလာႏုိင္ေသးတယ္လို႔ ပညာ႐ွင္ေတြက ခန္႔မွန္းေနပါတယ္။ မီးေတာင္ေစာင့္ၾကည့္ေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၀န္ထမ္းေတြကိုလည္း ေဘးလြတ္ရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးထားပါတယ္။ ေလေၾကာင္းပ်ံ သန္းမႈေတြအတြက္ အာဏာပိုင္ေတြကအနီေရာင္အဆင့္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားၿပီး မီးေတာင္ကထြက္တဲ့ျပာေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈေတြျဖစ္လာႏုိင္တာကိုလည္း ေလယာဥ္မွဴးေတြကို သတိေပးထားပါတယ္။

မီးေတာင္ထဲမွာ႐ွိတဲ့ ေခ်ာ္ရည္အိုင္က နိမ့္ဆင္းလာတာေၾကာင့္ ေခ်ာ္ရည္ေတြနဲ႔ ေျမေအာက္ေရေတြေတြ႔ၿပီး ေရေႏြးေငြ႔ေတြျဖစ္လာၿပီး မီးေတာင္ေနာက္ထပ္ေပါက္ကြဲႏိုင္ တယ္လို႔ အေမရိကန္ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာစာရင္းအင္းဌာနကေျပာပါတယ္။ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ မီးေတာင္ကထြက္တဲ့ျပာေတြကိုေ႐ွာင္ ဖို႔ အိမ္ထဲမွာပဲေနၾကဖို႔ ဟာ၀ိုင္ယီအေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲေရးေအဂ်င္စီက သတိေပးထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂)ပတ္က ကီလူအာမီး ေတာင္ေပါက္ကြဲခဲ့တာေၾကာင့္ ေခ်ာ္ရည္ေတြက အိမ္ဒါဇင္ခ်ီကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့အျပင္ လူရာခ်ီကိုလည္း ေဘးလြတ္ရာေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေပးထားရပါတယ္။ ကီလူအာမီးေတာင္ဟာ ဟာ၀ိုင္ယီကၽြန္းေပၚက မီးေတာင္႐ွင္(၅)လံုးထဲက (၁)လံုးျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News