တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဂန္ဆုျပည္နယ္က ကုဆိုင္ ကားခဲကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေကာင္တီမွာ ေမလ(၂၀)ရက္ ည ေနပိုင္းက အားေကာင္းတဲ့သဲမုန္တိုင္း(၁)ခုတိုက္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။ သဲေတြနဲ႔အတူ ေလျပင္းေတြကပါ ေဒသေျမာက္ဘက္ကေန ေတာင္ဘက္ကို ဦးတည္တိုက္ခတ္ခဲ့တာပါ။ (၁၀)မိနစ္ေလာက္အတြင္း ေကာင္တီတစ္ခုလံုးမွာသဲေတြနဲ႔ ဖံုးသြားခဲ့ၿပီး ေ႐ွ႕(၁၀) မီတာေလာက္ပတ္၀န္းက်င္ကိုပဲ ျမင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္CCTVသတင္းဌာနက သတင္းေဖာ္ျပပါတယ္။ ေဒသမိုးေလ၀သဌာနက အ၀ါေရာင့္အဆင့္ သဲမုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေမလ(၂၁)ရက္အထိ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသေတြ၊ တျခား ေကာင္တီေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတြမွာ သဲမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ဖြယ္႐ွိေနတယ္လို႔လည္း သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News