တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွာ ေမလ(၂၁)ရက္က မိုးႀကီးခဲ့တာေၾကာင့္ လယ္ခင္းထဲကအိမ္ေတြ၊ လယ္ကြင္းေတြနဲ႔ လမ္း ေတြေပၚမွာ ေရႀကီးေနပါတယ္။ မိုးႀကီးခဲ့လို႔ ေဒးယန္းၿမိဳ႕က ယာေတာအိမ္ရာခ်ီထဲကို ေရ၀င္ခဲ့ၿပီး စိုက္ခင္းဟတ္တာ(၈၀၀)ေက်ာ္ လည္း ေရျမဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ထဲကိုေရေတြ၀င္လာခဲ့ၿပီး ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြေရျမဳပ္ပ်က္စီးခဲ့တယ္လို႔ ေဒသခံ(၁)ဦးကေျပာ တယ္ဆိုၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပိုင္(CCTV)သတင္းဌာနက သတင္းေဖာ္ျပပါတယ္။ မီရန္ဇူၿမိဳ႕မွာလည္း ေျမနိမ့္ပိုင္းေနရာေတြမွာ ေရလႊမ္း ေနၿပီး ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ခဲ့ပါတယ္။ လမ္းစီမံေရးရာဌာနက ေရစုပ္စက္ေတြသံုးၿပီး ေရစုပ္ထုတ္ေနခ်ိန္မွာ ေဒသရဲဌာနက ယာယီ ယာဥ္ေၾကာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေပးေနတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ရပ္ဆိုင္းမႈထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News