ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဖိဆန္ႏူေလာ့ခ႐ိုင္၊ ေမာင္းၿမိဳ႕မွာ ေမလ(၂၁)ရက္မနက္ပိုင္းက မိုးႀကီးခဲ့တာေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးခဲ့လို႔ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုထဲကေရေတြကို ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဆရာေတြက ေဖာက္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘန္မီရာဟန္ေက်ာင္းကို ေက်ာင္းသား ေတြနဲ႔ဆရာေတြေရာက္ခ်ိန္မွာ ေရႀကီးေနတာေၾကာင့္ ဒုတိယတန္းကေန စတုတၳတန္းအထိေက်ာင္သားေတြက စာေရးခံုေတြကို ဖယ္ၿပီး ေရေတြကိုေဖာက္ထုတ္ခဲ့ရတာပါ။ ေရႀကီးတာေၾကာင့္ ပရိေဘာဂေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းေတြပ်က္စီးခဲ့တယ္လို႔ ဆရာေတြကေျပာပါတယ္။ မိုးဆက္ႀကီးေနမယ္ဆိုရင္ လူအားနဲ႔ ေရစုပ္စက္ေတြသံုးၿပီး ေရေတြေဖာက္ထုတ္တာႏိုင္ေတာ့မွာမ ဟုတ္ဘူးလို႔လည္းေျပာပါတယ္။ ေမလ(၂၀)ရက္ညေနပိုင္းကတည္းက မိုးႀကီးခဲ့တာေၾကာင့္ အဲဒီေဒသက ျမစ္ေတြနဲ႔ ေရလမ္း ေၾကာင္းေတြ လွ်ံက်ေနပါတယ္။

 

 

Related News