ဇြန္လ (၁၈)ရက္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာလႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ အင္အားျပင္းငလ်င္ဒဏ္သင့္သူေတြကို အျပည့္အ၀ေထာက္ပံ့ရမယ္လို႔ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြကို ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ဇြန္လ(၁၈)ရက္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အိုဆာကာစီရင္စုမွာ ျပင္းအား(၆.၁)မဂၢနီက်ဴ႕အဆင့္႐ွိငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ငလ်င္ဒဏ္ သင့္သူေတြကိုအျပည္အ၀ေထာက္ပ့့ံဖို႔ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ွင္ဇို အာဘဲက ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ငလ်င္လႈပ္အၿပီးမွာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ ႀကီးေတြကို အေရးေပၚအစည္အေ၀းေခၚယူခဲ့ၿပီး အိုဆာကာစီရင္စုေျမာက္ပိုင္းမွာဗဟိုျပဳလႈပ္ခဲ့တဲ့ အင္အားျပင္းငလ်င္ေၾကာင့္ အ မ်ိဳးသား(၂)ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး(၁)ဦးေသဆံုးခဲ့တဲ့အတြက္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့တယ္လို႔ အာဘဲကေျပာပါတယ္။ ငလ်င္ဒဏ္သင့္သူေတြ ရဲ႕မိသားစုေတြနဲ႔ထပ္တူ၀မ္းနည္းမိတယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရဖို႔၊ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းေတြဆက္ ဖြင့္ထားဖို႔နဲ႔ ႐ွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဂ်ပန္အစိုးရက အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး အေရးပါတဲ့၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ဓာတ္တိုင္ေတြကေတာ့ ပ်က္စီးေနေသးတယ္လို႔ အာဘဲကေျပာပါတယ္။

ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ေလာင္စာဓာတ္ေငြ႔၊ ေရနဲ႔ တျခား၀န္ေဆာင္မႈေတြျပန္ရဖို႔ လုပ္ႏိုင္သမွ်လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးေတြကို အာဘဲကညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ငလ်င္ဒဏ္ သင့္သူေတြလိုအပ္တဲ့ အမိုးအကာ၊ ေရနဲ႔ တျခားကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေတြေထာက္ပံ့ဖို႔လိုၿပီး အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ထားဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ အာဘဲကေျပာပါတယ္။ သဘာ၀ေဘးျဖစ္ခ်ိန္ေတြမွာ ေက်ာင္းေတြဟာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမယ္လို႔ ၀န္ႀကီးေတြကို အာဘဲကတိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News