တ႐ုတ္လူမ်ိဳးသုေတသန ပညာ႐ွင္ေတြရဲ႕ေတြ႔႐ွိခ်က္အရ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ကာလ႐ွည္ထိေတြ႔တာက အသိဥာဏ္ကို ပိုျပီးထိခိုက္ႏုိင္ပါတယ္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈနဲ႔အခ်ိန္ၾကာၾကာထိေတြ႔ရင္ အသက္ႀကီးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ မွတ္ဥာဏ္ထိခိုက္ႏိုင္မႈပိုမ်ားၿပီး ပညာေကာင္းေကာင္း မသင္ခဲ့ရသူေတြမွာ ပိုၿပီးမွတ္ဥာဏ္ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ တ႐ုတ္ပညာ႐ွင္ေတြကေတြ႔႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ လာႏုိင္တဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဆိုးက်ိဳးေတြကို ေလ့လာခဲ့ၿပီး ေလ့လာတာနည္းေနတဲ့မွတ္ဥာဏ္ပိုင္းမွာ ထိခိုက္ႏုိင္တာကိုေတြ႔ခဲ့ရ တယ္လို႔ ယူ႐ိုနယူးစ္သတင္းဌာနကေဖာ္ျပပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လူ(၃၂၀၀၀)နီးပါးရဲ႕သခ်ၤာနဲ႔အေျပာစြမ္းရည္တို႔ကို “ပီကင္း” တကၠသိုလ္နဲ႔ “ေယးလ္”တကၠသုိလ္တို႔က သုေတသနပညာ႐ွင္ေတြကေလ့လာခဲ့ၿပီး  တရား၀င္ေလထုညစ္ညမ္းမႈညႊန္းကိန္းေတြနဲ႔ အဲဒီရလဒ္ေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ခဲ့တာပါ။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ကာလ႐ွည္ထိေတြ႔ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အေျပာစြမ္းရည္နဲ႔သခ်ၤာစြမ္းရည္တို႔မွာ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းလာတယ္လို႔ ေလ့လာရာမွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ပီကင္းတကၠသိုလ္ရဲ႕စီးပြားေရးပါေမာကၡ“ေ႐ွာင္ဘိုက်န္း”ကေျပာပါ တယ္။ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းလာတာက အမ်ိဳးသားေတြမွာပိုမ်ားၿပီး အသက္ပိုႀကီးလာတာနဲ႔အမွ်စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုက်ဆင္းလာ တယ္လို႔ ေတြ႔႐ွိခ်က္မွာပါ၀င္ပါတယ္။ အလယ္တန္းမတက္ခဲ့ရသူေတြက တက္ခဲ့ရသူေတြထက္ စြမ္းရည္ပုိက်ဆင္းတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြမွာ မွတ္ဥာဏ္က်ဆင္းလာတာဟာ အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါနဲ႔ တျခားစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေ၀ဒနာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်မ်ားေစပါတယ္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(W.H.O)ရဲ႕စာရင္းေတြအရ ကမာၻ႔ေလထုအညစ္ညမ္းဆံုးၿမိဳ႕(၂၀)က ဖြ႔ံၿဖိဳး ဆဲႏုိင္ငံေတြမွာ႐ွိပါတယ္။

 

 

Related News