ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထဲကကြ်န္းစု အမ်ားစုကို စက္တင္ဘာလ(၃၀)ရက္ကေန ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္အထိ အင္အားျပင္းတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ထရာမီ၀င္ေရာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အနည္းဆံုးလူ(၂)ဦးေသဆံုးၿပီး ေနာက္ထပ္လူ(၁၂၀) ေက်ာ္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ(၃၀)ရက္ကေန ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္အထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကကြ်န္းေတြကို အင္အားျပင္းတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း “ထရာ မီ”၀င္ေရာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အနည္းဆံုးလူ(၂)ဦးေသဆံုးၿပီး လူ(၁၂၀)ေက်ာ္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကေန ဂ်ပန္ႏိုင္ ငံေျမာက္ပိုင္းကိုဦးတည္လာတဲ့ထရာမီဟာ ေဟာ့ကိုင္းဒိုးကြ်န္းေတာင္ပိုင္း(၈၀)ကီလိုမီတာအကြာအထိေရာက္႐ွိလာၿပီး တိုက်ိဳ ၿမိဳ႕မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေနပါတယ္။

အပ်က္အစီးေတြကို႐ွင္းလင္းဖို႔ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားေတြကႀကိဳးပမ္းေနၿပီး အခ်ိန္ယူ လုပ္ေဆာင္ရမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္မွာ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္(၂၃၀)ေက်ာ္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရ ၿပီး ေနာက္ဆံုးရသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို၀က္ဆိုက္ေတြမွာၾကည့္ဖို႔ ခရီးသည္ေတြကို ေလေၾကာင္း အာဏာပိုင္ေတြကညႊန္ ၾကားထားပါတယ္။ တိုက်ိဳၿမိဳ႕မွာ တစ္နာရီေလတိုက္ႏႈန္း(၁၆၀)ကီလိုမီတာ႐ွိခဲ့ၿပီး သစ္ပင္ေတြလဲက်ခဲ့သလို ယာဥ္တခ်ိဳ႕တိမ္း ေမွာက္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အေဆာက္အအံုတခ်ိဳ႕မွာ ပ်က္စီးမႈအနည္းငယ္႐ွိခဲ့ၿပီး  တိုက်ိဳၿမိဳ႕နဲ႔ပတ္၀န္းက်င္စီရင္စုေတြက အိမ္ေျခ(၃)သိန္းေက်ာ္မွာ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ေနသလို မီရာစာကီစီရင္စုမွာ ျမစ္ေရတက္လာတာေၾကာင့္ အိမ္ေတြေရလႊမ္းမိုး ခံခဲ့ရတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီး(၁)ဦးေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News