ဆူနာမီလိႈင္းေတြျဖစ္ေပၚလာရင္ လူေနထူထပ္တဲ့ၿမိဳ႕ျပေဒသေတြထဲက ေဒသခံေတြကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းရာမွာအကူအညီေပးႏိုင္ဖို႔ စ မတ္ဖုန္းေတြထဲမွာ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳလို႔ရတဲ့ Applicationတစ္ခုကိုဂ်ပန္သုေတသနပညာ႐ွင္ေတြကတီထြင္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ Applicationသစ္ကို တိုဟိုကုတကၠသိုလ္သဘာ၀ေဘးသိပၸံႏိုင္ငံတကာအင္စတီက်ဴ႕ဒ္နဲ႔ ဖူဂ်ီဆု ဓာတ္ခဲြခန္းတို႔က ပူးေပါင္း ထုတ္လုပ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အားေကာင္းတဲ့ငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္ခ်ိန္မွာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသေတြမွာ(၃.၇)မီတာေလာက္႐ွိတဲ့ ဆူနာမီလိႈင္းလံုးႀကီးေတြျဖစ္ေပၚလာမယ္ဆိုရင္ အဲဒီေဒသေတြမွာေနထိုင္တဲ့ ေဒသခံ(၃)သိန္းေက်ာ္ကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းဖို႔ သတိေပးႏိုင္ မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲဒီApplicationကိုအသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ ဆူနာမီလိႈင္းေတြေၾကာင့္နစ္ျမဳပ္သြားတဲ့ ေဒသေတြအ ေၾကာင္း (ဒါမွမဟုတ္) ၿပိဳက်သြားတဲ့အေဆာက္အဦးေတြရဲ႕ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ မွတ္ခ်က္ေတြကိုျပန္မွ်ေ၀ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သုေတသ နပညာ႐ွင္ေတြကေျပာပါတယ္။ အဲဒီApplicationမွာထည့္သြင္းထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြထဲမွာ သဘာ၀ေဘးအတြက္ေလ့ က်င့္မႈေတြလည္း ပါ၀င္ၿပီး အသံုးျပဳသူေတြကိုအေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကာ၀ါစကီၿမိဳ႕မွာ လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလမွာအဲဒီ Applicationကိုစမ္းသပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီစမ္းသပ္မႈရလဒ္ေတြကိုသံုးသပ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News