ငါးဖမ္းခြင့္ျပဳထားတဲ့ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ ငါးခုက ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနေတြနဲ႔ ပုဂၢလိက ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြၾကား တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေဆြးေႏြးဆဲျဖစ္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရလာရင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို တင္ျပၿပီး ငါးမဖမ္းရရာသီကို သတ္မွတ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ငါးမဖမ္းရရာသီကို ေရျပင္သယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ငါးသားေပါက္ခ်ိန္ မဖမ္းဆီးမိဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ပိတ္ေလ့ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခု ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာေတာ့ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ေထာက္ထားၿပီး ငါးမဖမ္းရ ရာသီသတ္မွတ္ဖို႔အဆင္ေျပမယ့္ကာလကို ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ ကြင္းဆင္းေလ့လာခြင့္ျပဳထားျပီး အခ်က္အလက္ေတြ တင္ျပခိုင္းထား တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ငါးမဖမ္းရ ရာသီအတြင္း ငါးဖမ္းလုပ္သားနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အခက္အခဲမရွိဖို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္သိရျပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရာသီကာလကိုေရာက္ရင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဘက္ကလည္း လိုက္နာမွ သယံဇာတေတြကို ထိန္းသိမ္းရာေရာက္မယ္လုိ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ႕ ငါးမဖမ္းရကာလကို မုတ္သုန္ရာသီအစ မိုးသက္ေလျပင္းနဲ႕ မုန္တိုင္းေတြ က်ေရာက္တတ္တဲ့ ေမလမွ ၾသဂုတ္လထိ ပိတ္ေလ့ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News