အခုႏွစ္သႀကၤန္ကာလမွာ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားဖူးခရီးစဥ္နဲ႔ ေတာင္ႀကီးခရီးစဥ္ဘက္ကို သြားေရာက္ဖို႔အတြက္ လက္မွတ္၀ယ္ယူေတြမႈ မ်ားျပားေနတယ္လုိ႔ ျပည္တြင္းဘုရားဖူး လက္မွတ္ အေရာင္းဌာနေတြက သိရပါတယ္။လာမဲ့သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားဖူးရာသီခ်ိန္နဲ႔ ကိုက္ညီလို႔ ေရႊစက္ေတာ္ ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္ကို သြားေရာက္မႈ မ်ားျပားတာျဖစ္ၿပီး ေႏြရာသီကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတာင္ႀကီး ခရီးစဥ္ဘက္ကို သြားေရာက္မႈမ်ားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ခရီးသြားလက္မွတ္အေရာင္းဌာနေတြက သိရပါတယ္။

ဒီခရီးစဥ္ေတြ သြားေရာက္ဖို႔ သႀကၤန္ကာလ မတုိင္မီ ေဖေဖာ္၀ါရီလကတည္းက ႀကိဳတင္လက္မွတ္၀ယ္ယူမႈေတြ မ်ားျပားေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။လူ (၂၀၀)ေလာက္ တက္ေရာက္ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။    

 

 

Related News