ပို႔ကုန္တန္ဖိုးတိုးျမႇင့္ဖိုအတြက္ လယ္ယာက႑ႏွင့္ အေသးစားအလတ္အစား စက္မႈလုပ္ငန္း ထုတ္ကုန္ေတြကို အခုဘ႑ာႏွစ္မွာ ပိုၿပီးအားထားတင္ပို႕ခ်င္တယ္လို႕ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ မတ္လ (၁၆)ရက္က UMFCCI မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ(၁)ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာသြားတာပါ။

ဒီႏွစ္အတြက္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး က်ဆင္းသြားတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အျခားပို႔ကုန္ ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ လယ္ယာထြက္ ကုန္ေတြအပါအ၀င္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑ ထြက္ကုန္ေတြကို ပိုၿပီးတင္ပို႕ႏိုင္ဖို႕ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႕ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီလို႕လယ္ယာထြက္ကုန္ပစ္ၥည္းေတြကို တင္ပို႕တဲ့အခါမွာလည္း ျပည္ပႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ကုန္စည္အထူးခံစားခြင့္ ေတြရထားၿပီး ေစ်းကြက္အခိုင္အမာရွိေပမယ့္ တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႕ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ တင္ပို႕တဲ့အခါမွာ ပို႕ေဆာင္ခႀကီးျမင့္တာေတြ၊ အရည္အေသြး ပိုင္း အားနည္းေသးတာေတြနဲ႕ ေစ်းကြက္လိုအပ္သေလာက္ ထုတ္ကုန္ မတင္ပို႔ႏိုင္ေသးတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြအျပင္ အျခားအခက္အခဲေတြရွိေနေသးတယ္လို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ(၁)ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲကို လစဥ္ကုန္သည္ စက္မႈခ်ဳပ္အသင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး အခုဆိုရင္ေတာ့ စတုတၱအႀကိမ္ေျမာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News