မႏၲေလးမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာ့လက္ဖက္နဲ႕ျမန္မာ့သရက္ၿပိဳင္ပြဲ ျပပြဲကို လာမယ့္ေမလ တတိယ အပတ္ထဲမွာက်င္းပဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့လက္ဖက္ျပပြဲ ၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနနဲ႔ မႏၲေလးမွာ ပထမဆံုးက်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့သရက္ ျပပြဲ ၿပိဳင္ပြဲကေတာ့ ရန္ကုန္မွာ သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္က်င္းပၿပီးေနာက္ မႏၲေလးမွာ ပထမဆံုးက်င္းပဖို႔ စီစဥ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီျမန္မာ့လက္ဖက္နဲ႔ ျမန္မာ့သရက္ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေတာင္သူေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအမ်ားအျပား ပါ၀င္ၾကဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့လက္ဖက္ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲမွာ လက္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္ ၃၀ေက်ာ္လာေရာက္ျပသဖို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ျပခန္း(၃၀)ေက်ာ္ျပသဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲကိုေတာ့ ျမန္မာ့လက္ဖက္သုတ္နည္းစနစ္သစ္ေတြဖန္တီးႏိုင္မယ့္ ၿပိဳင္ပြဲေတြ၊ ျမန္မာ့လက္ဖက္ရည္ ၀ိုင္းေတြ စတဲ့ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစား ၁၀မ်ိဳးခန္႔ကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 ျမန္မာ့သရက္သီးျပပြဲမွာ ျမန္မာ့သရက္အမ်ိဳးအစား ၈၀ေက်ာ္ကို ေတာင္သူ၄၀ေက်ာ္က လာေရာက္ျပသဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့သရက္ျပပြဲမွာဆိုရင္ ျမန္မာ့သရက္သီး အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာျပသဖို႔နဲ႔ သရက္သီးထြက္ကုန္ပစ္ၥည္းေတြကိုလည္းျပသသြားဖို႕ စီစဥ္ထားၿပီး  စိန္တလံုး၊ ေရႊဟသာၤ၊ ပတၱျမားငေမာက္နဲ႔ အျခားျပည္တြင္း သရက္အမ်ိဳးအစား၊ ျပည္ပသရက္ အမ်ိဳးအစား ၿပိဳင္ပြဲေတြကိုက်င္းပဖို႔ ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 ဒါ့အျပင္ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ေပါင္းေဆး၊ အားေဆးေတြနဲ႔ စက္ပစၥည္းကိရိယာေတြကို အခန္းေပါင္း (၈၈)ခန္းနဲ႔ ျပသသြားမွာျဖစ္ၿပီး ၿပပြဲၿပိဳင္ပြဲကာလကို လာမယ့္ ေမလ ၂၀ရက္၊ ၂၁ရက္၊ ၂၂ ရက္ စုစုေပါင္း ၃ ရက္တိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News